Home » Hemsida, Uppsala

Vad är din viktigaste miljöfråga? Jag vill gärna veta

1 juni 2010 6 kommentarer

På fredag ska jag debattera miljöpolitik mot miljöpartiets riksdagsledamot i Uppsala, Helena Leander. Inför debatten tänkte jag skriva om min syn på miljöpolitiken här på bloggen.

Men innan jag gör det vill jag gärna veta vad du tycker om saken. Vilken är din viktigaste miljöfråga? Skriv en rad om vad du tycker här på bloggen (under ”kommentarer”) eller på min Facebooksida.

6 kommentarer »

 • Christian Krekula said:

  Att frihandel och multilateralt samarbete, exempelvis inom EU, är de metoder som används för att förbättra miljön, och inte nationellt solo-race som enbart riskerar att begränsa enskilda individers levnadsvillkor.

 • Benny said:

  1. Skatteväxling istället för skattehöjning. De som förstör miljön måste betala för det också.

  2. Kärnkraft istället för kolkraft. Klimatet kan inte vänta på solceller.

  3. Europeiskt samarbete istället för svensk isolering. Med gemensam koldioxidskatt och utsläppsrätter kommer inte miljöbovarna undan.

  4. Bistånd istället för tullar. Hjälp fattiga länder att bygga upp en miljövänlig industri.

  Och mycket mer.

 • Karin said:

  Hej Maria,

  Kanske kort tid att läsa på till på fredag, men en för mig viktig miljöfråga är att öppna möjligheten till utbyggnad av vattenkraft i Sverige. De metanutsläpp som på kontinenten kan komma ur sedimenten, och som gör att vattenkraft inte betraktas som klimatvänligt, är inte aktuella i Sverige efter inlandsisens härjningar. Vi har helt enkelt inte sådana sediment i älvbottnarna. Vattenkraft är helt utsläppsfritt, både avseende gifter och koldioxid, och de skador på den fysiska miljön som följer av dammarna är reversibla.

  Hälsningar
  Karin H-A

 • Emma said:

  För mig känns energifrågan som en av de viktigaste frågorna, inte minst i vår region. Självklart är det viktigt att vi utvecklar nya och förnybara energikällor men det är samtidigt viktigt att vi underhåller och uppdaterar de vi idag använder oss av för att de ska vara så säkra som möjligt och bidra med så lite miljöpåverkan som möjligt. Jag tänker på kärnkaften och hur man lagt den på is istället för att modernisera och ytterligare förbättra den på det sätt som skulle kunna vara möjligt, innan realistiska alternativ finns att tillgå. Att avveckla kärnkraften är i dagsläget inte realistiskt, att bygga ut den är inte heller det bästa alternativet, men att se till att våra kärnkraftverk håller högsta möjliga standard tycker jag är en viktigt miljöfråga.

 • Ida said:

  Hej!

  Bra att du ska diskutera miljöpolitik med mp! Jag anser att fp måste bli mycket bättre på miljöpolitik! Den känns ganska obefintlig just nu och det är ett väldigt ensidigt kramande av kärnkraft. För många väljare, framförallt unga (inklusive mig själv), är miljöfrågorna oerhört viktiga och jag tror tyvärr att fp tappar potentiella väljare genom att inte profilera sig inom denna fråga. Istället går väljarna till mp och rödgröna blocket som mer trovärdigt profilerar sig som miljöns bäste vän (och är det kanske också?). De gröna socialliberaler som nu röstar på mp och s behövs hos fp istället! :-)
  Så, en viktig miljöfråga är just kärnkraften. Visst kanske den behövs just nu, men faktum kvarstår att detta INTE är en hållbar energilösning och det avfall den lämnar efter sig är ett reellt problem. Inte för vår generation, men för nästkommande. Och dessa generationer bryr jag mig om. Därför är det tråkigt att fp numera framstår som kärnkraftens bäste vän och att man BARA fokuserar på detta för att minska koldioxidutsläppen. Folkpartiets miljöpolitik = kärnkraft. Åtminstone är det det budskap som går fram hos gemene man (efter en icke-vetenskaplig undersökning bland nära och kära).
  Alltså, jag tycker att fp måste satsa mycket mer på och fokusera på förnyelsebara energikällor! Ge mer resurser till dem som forskar på detta, till de företag som utvecklar nya smarta energilösningar, och också i media trycka på att vi faktiskt eftersträvar långsiktigt hållbara lösningar (vilket kärnkraften inte är). Så många tycks anlägga nån slags pessimistisk syn på människans förmåga till tekniska innovationer, vilket är helt felaktigt. Bara för att de förnyelsebara energikällorna är små just nu betyder inte det att de måste förbli så ALLTID. De positiva externaliteter som kommer av denna forskning legitimerar statligt stöd. (För positiva externaliteter innebär just att ”produktionen” (=forskningen) är för liten (pga höga kostnader) utifrån de positiva effekter som kommer samhället till del). Enligt miljöekonomiska teorier.
  En annan skribent nämner vattenkraft. Visst. Men vi bör absolut inte eftersträva att bygga ut våra sista orörda älvar. Det hoppas jag inte att någon menar.

  Lycka till i debatten! Visa att fp också kan miljöpolitik. ;)

  Hälsningar Ida

 • Karin said:

  Hej Maria, igen, och Ida: Jo, jag menar nog att man kan både effektivisera vattenkraft och bygga ut ytterligare älvar. Om valet står mellan kärnkraft och utbyggd vattenkraft så tycker jag att svaret borde vara enkelt – utan att jag på något sätt är motståndare till kärnkraft. Faktum kvarstår att vi inte vet vad vi långsiktigt ska göra av avfallet. Vattenkraft är, utöver att vara så förnyelsebar att det stänker om det, redan en effektiv energikälla till skillnad från de sol- och vind- och vågkraftsförslag som du förespråkar. Och, som sagt, skadorna på miljön är reversibla. Man bör hålla i minnet att vare sig vind- eller solkraft kan produceras i en omfattning som gör någon som helst skillnad för Sveriges energiförsörjning utan stora ingrepp i den fysiska miljön. Se bara på bråken kring vindkraftsparkerna i Norrland som är under uppsegling. Den tekniska utvecklingen kan göra en hel del på området, men inte ens en tiofaldig effektivisering av vindkraftsproduktionsmetoderna skulle lösa det problemet.

  Hälsningar
  Karin

Skriv en kommentar

Skriv din kommentar nedan, eller använd trackback från din egen webbplats. Det finns också RSS feed för kommentarer.

Vara trevlig och skriv inget spam.

Detta är en Gravatar-aktiverade webblogg. För att få din egen globalt erkända avatar, registrera dig på Gravatar.