Home » Hemsida, Sverige

Utred Sveriges utvisning av romer

4 september 2010 1 kommentar

Äntligen bryts tystnaden. Debatten om romernas utsatta situation verkar inte vara en fluga utan har bitit sig fast. EU-kommissionen, Europaparlamentet, Ministerrådets organ liksom europeiska och svenska medier – alla har de satt romerna högt på sin dagordning denna vecka.

DN-debatt idag skriver Ander Wejryd och Thomas Hammarberg om romernas situation och lyfter fram förslaget om sanningskommission som jag skrev om på bloggen igår.

DN skriver om Sveriges utvisning av romer, jag undrade just när det skulle uppmärksammas.

Romer som utvisats ut Frankrike berättar om hur illa de behandlats. Samtidigt kräver EU-kommissionen nu äntligen ett klargörande från Frankrike.

För min egen del tycker jag det är viktigt att vi ordentligt utreder vad som låg till grund för Sveriges utvisning av romer tidigare i år. Vi måste klargöra om det från svenska myndigheters sida förekommit insatser mot romer som grupp eller om alla individer fått en enskild prövning.

Enligt EU-direktivet för fri rörlighet får man vistas längre än tre månader i ett annat medlemsland om man uppfyller något av fyra villkor. Man bör:

  • bedriva ekonomisk verksamhet som anställd eller egenföretagare,
  • ha tillräckliga tillgångar och en sjukförsäkring för att kunna klara sig utan socialt bistånd under sin vistelse i den mottagande medlemsstaten ,
  • studera på en utbildning i den mottagande medlemsstaten och ha tillräckliga tillgångar och en sjukförsäkring för att kunna klara sig utan socialt bistånd under sin vistelse i den mottagande medlemsstaten,
  • vara familjemedlem till en EU-medborgare som faller inom någon av ovan nämnda kategorier.

DN skriver däremot i fredagens tidning att Stockholmspolisens utvisning gällde romer som ännu inte vistats tre månader i Sverige. Om det stämmer har vi alltså inte ens följt EU:s grundläggande regler för fri rörlighet. Det vore i så fall mycket pinsamt. DN skriver vidare att Göteborgspolisen varit bättre på att följa tre-månadersregeln och väntat med att pröva kriterierna tills dess att tiden löpt ut.

Bara en ordentlig utredning kan visa huruvida de romer som utvisades från Sverige fick en individuell prövning och hur kriterierna tolkades i deras fall. Det är viktigt att vi får veta vad som legat bakom de olika besluten. Folkpartiet är den självklara rösten för fri rörlighet inom EU och för en generös och human politik mot våra minoriteter. Vi bör aldrig acceptera att människor utvisas kollektivt eller utan en ordentlig utredning – oavsett om vi själva ingår i regeringen eller inte.

1 kommentar »

  • Låtom oss skämmas! | Henrik Brändén said:

    […] upp en gammal lag från femtiotalet, om aggressivt tiggeri! (Läs på DN Debatt, Johan Westerholm, Maria Weimer, Beelzebjörn,  !) När vi på fyrtio- och femtiotalen satte världsrekord i […]

Skriv en kommentar

Skriv din kommentar nedan, eller använd trackback från din egen webbplats. Det finns också RSS feed för kommentarer.

Vara trevlig och skriv inget spam.

Detta är en Gravatar-aktiverade webblogg. För att få din egen globalt erkända avatar, registrera dig på Gravatar.