Home » Hemsida, Sverige

Utan kärnkraft stannar Sverige

4 augusti 2010 Ingen kommentar

Liberala ungdomsförbundet genomförde igår den träffsäkra manifestationen ”utan kärnkraft stannar Sverige” på Stockholms Centralstation och i Tunnelbanan.

Kärnkraften står för närmare hälften av Sveriges elproduktion. Våra nuvarande reaktorer har snart tjänat ut och behöver ersättas med nya. Beslut om nya reaktorer måste tas under nästa mandatperiod för att tillräckligt tid ska finnas för den långa byggprocessen. Valet den 19 september blir därför ett kärnkraftsval.

Mer träffsäkra politiska manifestationer på våra gator och torg och mer kärnkraft för Sverige.

Skriv en kommentar

Skriv din kommentar nedan, eller använd trackback från din egen webbplats. Det finns också RSS feed för kommentarer.

Vara trevlig och skriv inget spam.

Detta är en Gravatar-aktiverade webblogg. För att få din egen globalt erkända avatar, registrera dig på Gravatar.