Välj en sida

Det är näst intill ofattbart, det som hänt mina polska vänner och kollegor. Att förlora 96 personer från landets högsta politiska, intellektuella och militära elit, som dessutom var på väg att hedra minnet av en annan tragedi, då 20.000 personer från samma elit avrättades – det är ogreppbart.

Maciej Zaremba skriver om den ofattbara sorgen i DN.

I Krakow Post beskrivs olyckan också på ett gripande sätt.

Warszawaborna samlas fortfarande i stor skala på gator och torg för att sörja och hedra minnet av de omkomna.

Det polska parlamentet samlades idag i en gemensam session med de två kamrarna för att hålla en minnesstund.

Igår tystnade hela EU-maskineriet i en tyst minut för Polen.

Imorgon ska jag gå till den polska EU-representationen för att skriva i kondoleansboken.

I Europaparlamentet här i Bryssel invigdes idag en utställning om massakern i Katyn.

Alla gör vad de kan för att hedra minnet av de döda och visa medlidande med våra polska vänner.