Välj en sida

I dagens SvD skiver Jan Björklund tillsammans med partiordförandekollegan från Finland, Carl Haglund, om vikten av svenskt Natomedlemskap. I en tid av försämrat säkerhetsläge i vårt närområde är det viktigt att ta ställning för den allians som består av västerländska demokratier och som i mångt och mycket delar våra värderingar. Det handlar givetvis också, och i första hand, om Sveriges och Finlands säkerhet. I en försvarsallians med en garanti om ömsesidigt territorialförsvar (enligt Natostadgans artikel 5) skulle Sverige vara säkrare än idag.

Björklund och Haglund skriver att av Natomotståndarna beskrivs tidpunkten för en säkerhetspolitisk debatt alltid som felaktig. I tider av avspänning vill man inte diskutera för att det framstår som onödigt och i tider av osäkerhet och anspänning vill man undvika diskussion för att inte provocera Ryssland. Tiden för debatt är nu och inte senare. Låt oss hoppas att valkampanjen ger utrymme för en sådan debatt och att nästa mandatperiod kan öppna upp för en parlamentarisk utredning och i nästa skede en ansökan om svenskt Natomedlemskap.

En av mina hjärtefrågor i personvalskampanjen är utrikes- och försvarspolitik med krav om svenskt Natomedlemskap som en av mina huvudpunkter.

En av USA:s tidigare Natoambassadörer sägs ha sagt att ”If Sweden applies on a Wednesday we will agree your application on the Thursday”. Borde alltså inte behöva ta så lång tid att bli medlemmar för oss….

Läs Björklunds och Haglunds artikel här.