Arkiv för taggen "romer"

Europa, Hemsida, Sverige, Uppsala »

Kommentarer om romerna…

[9 Sep 2010 | 2 kommentarer]

Cecilia Wikströms och min artikel om romerna i SvD igår har fått en hel del kommentarer i pressen. UNT skrev en uppskattande ledare om vårt utspel idag, NA skrev också en kommentar om vårt förslag om sanningskommission. Däremot tyckte Arbetarbladet att vi liberaler inte var konsekventa, vilket jag absolut inte håller med om utan kommer att replikera på imorgon.

Stort tack till Liberati som med sina  glada hejarop uppmuntrar vår artikel. Det är också mycket viktigt att romernas situation nu står på dagordningen både i Europaparlamentet (som idag röstade genom en resolution med stark kritik både mot Frankrike och EU-kommissionen) och i den svenska valdebatten. Märk väl att det än så länge bara är folkpartister som ställer sig på romernas sida. Förutom en kommentar från Anna Hedh (s) i Europaparlamentet har jag ännu inte hört ett knyst från företrädare för andra partier än Folkpartiet….

Samtidigt har jag fått en mängd otrevliga kommentarer, sms och brev som handlar om romerna som jag valt att inte publicera här på bloggen. Min hemsida är inte till för invektiv mot redan utsatta folkgrupper utan för sansad politisk debatt. Alla dessa starka och otrevliga reaktioner visar bara hur djupa fördommarna mot romer är och hur starkt romer varit diskriminerade. Att vi som folkpartister ställer upp till romernas försvar och vill uppmärksamma de övergrepp som skett verkar vara otroligt provocerande för en del.

Hemsida, Sverige, Uppsala »

En sanningskommission om romer behövs

[8 Sep 2010 | 7 kommentarer]

Idag skriver jag tillsammans med Cecilia Wikstöm i SvD om att vi behöver en sanningskommission om övergreppen mot romer.

En sanningskommission bör inrättas i Sverige för att kartlägga de övergrepp och försummelser som begåtts mot den romska minoriteten de senaste 100 åren. Det skulle synliggöra de historiska övergreppen och öka allmänhetens kunskap om romernas situation.

Vi föreslår även att en ungdomsledarakademi upprättas för att stärka unga romer att engagera sig i samhällsfrågor. För att hemspråksundervisningen ska bli möjlig bör även läroböcker i romani chib produceras. Även om alla romer idag har rätt till hemspråk så gör den stora bristen på lärare det nästan omöjligt att genomföra.

Läs mina tidigare inlägg om romerna, här och här.

Hemsida, Sverige »

Utred Sveriges utvisning av romer

[4 Sep 2010 | 1 kommentar]

Äntligen bryts tystnaden. Debatten om romernas utsatta situation verkar inte vara en fluga utan har bitit sig fast. EU-kommissionen, Europaparlamentet, Ministerrådets organ liksom europeiska och svenska medier – alla har de satt romerna högt på sin dagordning denna vecka.

DN-debatt idag skriver Ander Wejryd och Thomas Hammarberg om romernas situation och lyfter fram förslaget om sanningskommission som jag skrev om på bloggen igår.

DN skriver om Sveriges utvisning av romer, jag undrade just när det skulle uppmärksammas.

Romer som utvisats ut Frankrike berättar om hur illa de behandlats. Samtidigt kräver EU-kommissionen nu äntligen ett klargörande från Frankrike.

För min egen del tycker jag det är viktigt att vi ordentligt utreder vad som låg till grund för Sveriges utvisning av romer tidigare i år. Vi måste klargöra om det från svenska myndigheters sida förekommit insatser mot romer som grupp eller om alla individer fått en enskild prövning.

Enligt EU-direktivet för fri rörlighet får man vistas längre än tre månader i ett annat medlemsland om man uppfyller något av fyra villkor. Man bör:

  • bedriva ekonomisk verksamhet som anställd eller egenföretagare,
  • ha tillräckliga tillgångar och en sjukförsäkring för att kunna klara sig utan socialt bistånd under sin vistelse i den mottagande medlemsstaten ,
  • studera på en utbildning i den mottagande medlemsstaten och ha tillräckliga tillgångar och en sjukförsäkring för att kunna klara sig utan socialt bistånd under sin vistelse i den mottagande medlemsstaten,
  • vara familjemedlem till en EU-medborgare som faller inom någon av ovan nämnda kategorier.

DN skriver däremot i fredagens tidning att Stockholmspolisens utvisning gällde romer som ännu inte vistats tre månader i Sverige. Om det stämmer har vi alltså inte ens följt EU:s grundläggande regler för fri rörlighet. Det vore i så fall mycket pinsamt. DN skriver vidare att Göteborgspolisen varit bättre på att följa tre-månadersregeln och väntat med att pröva kriterierna tills dess att tiden löpt ut.

Bara en ordentlig utredning kan visa huruvida de romer som utvisades från Sverige fick en individuell prövning och hur kriterierna tolkades i deras fall. Det är viktigt att vi får veta vad som legat bakom de olika besluten. Folkpartiet är den självklara rösten för fri rörlighet inom EU och för en generös och human politik mot våra minoriteter. Vi bör aldrig acceptera att människor utvisas kollektivt eller utan en ordentlig utredning – oavsett om vi själva ingår i regeringen eller inte.

Hemsida, Uppsala »

Stoppa diskriminering och utvisning av romer

[3 Sep 2010 | 2 kommentarer]

Det är 16 dagar kvar till valet och jag har idag valt att uppmärksamma Europas största minoritet och också vår mest eftersatta grupp: romerna. Det som händer i EU-länder som Frankrike är oacceptabelt och bryter mot den fria rörligheten. Det sätter också ljus på romernas situation i Sverige och i Uppsala. Idag besöker jag tillsammans med Europaparlamentariker Cecilia Wikström Uppsalaprojektet Romano Zor. Läs vårt pressmeddelande här.

Krafttag för att stoppa diskriminering och utvisning av romer

– Romerna i vårt land och runt om i Europa har i alla tider varit utsatta för diskriminering och förföljelser. Det är tragiskt att Uppsalas, Sveriges och Europas romer fortfarande är så utsatta för diskriminering och rasism. Det är dags att Sverige tar krafttag för att komma till rätta med de här problemen och en början vore synliggöra problemet. Jag kräver därför att Sverige inrättar en sanningskommission för att kartlägga de övergrepp och försummelser som begåtts mot den romska minoriteten de senaste 100 åren.

Det säger Maria Weimer (FP), riksdagskandidat för Uppsala med anledning av dagens besök vid projektet Romano Zor i Uppsala tillsammans med Cecilia Wikström (FP), Europaparlamentariker. Romano Zor är ett lokalt projekt som stöds av bland annat Uppsala Kommun och EU:s socialfond.

Maria Weimer menar vidare att ett viktigt steg för att motverka romernas utanförskap vore att etablera en romsk ungdomsledarakademi för unga romer som vill utbilda sig och engagera sig i samhällsfrågor.

– De massiva kränkningar av romers rättigheter som vi ser idag runt om i Europa är inte värdiga vårt moderna europeiska samhälle. Frankrikes massdeportering av romer är oförsvarbar ur en såväl moralisk som rättslig synvinkel och måste omedelbart upphöra. Det är helt oanständigt att deportera hela grupper av människor baserat på deras etniska härkomst, alla människor måste ovillkorligen få en seriös, rättvis och individuell prövning avslutar Cecilia Wikström.

Läs mer om Uppsalaprojektet Romano Zor här.

Cecilia Malmström (fp), EU-kommissionär, uttalar sig om hur Kommissionen bättre kan hjälpa romer.

Maria Leisser (fp), presenterade i juli rapporten för Delegationen för romska frågor.

Läs om hur den franska regeringen planerar att göra det ännu lättare att utvisa romer, trots att utrikesminister Kouchner hotat med att avgå pga massutvisningarna.