Arkiv för taggen "NATO"

Europa, Hemsida, Internationellt, Sverige, Uppsala »

Kejsaren är naken – vi måste stärka det svenska försvaret

[26 Aug 2014 | Ingen kommentar]

Skriver i Arbetarbladet om vikten av att stärka det svenska försvaret och så snart som möjligt gå med i Nato.

Det är dags att våga se sanningen i vitögat. Krisen i Ukraina har visat oss att kejsaren är naken, Sveriges försvarsförmåga är inte tillräcklig för den säkerhetspolitiska verklighet vi lever i år 2014. Folkpartiet är hittills det enda parti som har insett det.

Läs artikeln här.

Artiklar »

Kom ut ur garderoben om Nato

[26 Aug 2014 | Ingen kommentar]

Publicerat i Arbetarbladet den 22 augusti

Det senaste halvåret har den säkerhetspolitiska situationen i Europa dramatiskt förändrats.
Vi har upplevt vad många kallar den största krisen sedan kalla krigets slut. Rysslands agerande i Ukraina förvånade nästan alla; att ett land i Europa som vi samarbetat med helt sonika annekterar en del av ett självständigt grannland. Inte många hade kunnat förutspå det.

Även om det inte finns några akuta ryska hot mot Sverige har händelserna i Ukraina visat att vi måste sluta vara naiva. Försvarsanalyser får inte utgå från glädjekalkyler. Sverige behöver ta det nya säkerhetspolitiska läget i Europa på allvar och göra en nykter analys av vår försvarsförmåga och sedan dra konsekvenserna av det.

Försvarsberedningens rapport går ett steg på rätt väg när det gäller ökade resurser till försvaret. Det är ett viktigt om än inte tillräckligt ställningstagande. Folkpartiet skulle gärna se att ännu mer resurser tilldelas försvaret. Vi ska satsa på det som ger förmåga här och nu, det vill säga övningar, bättre beväpning av stridsflyg och örlogsfartyg samt bättre beväpning till Hemvärnet. Vi vill också förbättra anställningsvillkoren för soldaterna och belöna dem som fullgör sin utbildning och sina övningar. Sist och kanske viktigast är ett svenskt medlemskap i Nato.

Inget annat parti utom Folkpartiet har tagit tydlig ställning för Nato. Några andra partier föreslår en parlamentarisk utredning om Natomedlemskap. Den åsikten delar jag och Folkpartiet. Men samtidigt undviker han att ta ställning i frågan om medlemskap. Jag tycker det är dags för övriga partier att komma ut ur Nato-garderoben. Fler partier bör öppet ställa sig bakom ett svenskt medlemskap såsom Folkpartiet gör.

Det starkaste argumentet för ett svenskt Natomedlemskap är att Sverige skulle få ta del av Natos försvarsgarantier, genom den så kallade artikel 5 i Natos fördrag. Därmed har vi rätt att få hjälp att försvara vårt territorium i händelse av angrepp. Det skulle innebära en ovärderlig trygghet och förutsägbarhet för den svenska försvarsplaneringen. Dagens partnerskap med Nato ger oss inte de garantierna. Inte heller EU kan ge samma säkerhet. Som fullvärdig medlem skulle Sverige dessutom få fullvärdigt inflytande i organisationens beslutsprocesser på ett annat sätt än idag.

Det är dags att våga se sanningen i vitögat. Krisen i Ukraina har visat oss att kejsaren är naken, Sveriges försvarsförmåga är inte tillräcklig för den säkerhetspolitiska verklighet vi lever i år 2014. Folkpartiet är hittills det enda parti som har insett det.

Maria Weimer (FP)
riksdagskandidat Uppsala län

Europa, Hemsida, Internationellt, Sverige »

Försvara Sverige bättre

[24 Aug 2014 | Ingen kommentar]

Igår startade min valduell mot Miljöpartiet om utrikes- och försvarspolitik. Vår debatt kommer att turnera runt på flera orter i Uppsala län fram till valet. Jag har utmanat Miljöpartiet i försvarsfrågor för att jag anser deras politik vara verklighetsfrånvänd och i det närmaste oseriös. Needless to say ligger MP väldigt långt från Folkpartiets säkerhetspolitiska linje.

Här skriver jag i Enköpingsposten om varför Miljöpartiets säkerhetspolitik är mycket långt från verkligheten.

Här rapporterar Enköpingsposten om debatten.

140824 debatt ekpg

Europa, Hemsida, Internationellt, Sverige »

Tidpunkten för Natomedlemskap är nu

[7 Aug 2014 | Ingen kommentar]

I dagens SvD skiver Jan Björklund tillsammans med partiordförandekollegan från Finland, Carl Haglund, om vikten av svenskt Natomedlemskap. I en tid av försämrat säkerhetsläge i vårt närområde är det viktigt att ta ställning för den allians som består av västerländska demokratier och som i mångt och mycket delar våra värderingar. Det handlar givetvis också, och i första hand, om Sveriges och Finlands säkerhet. I en försvarsallians med en garanti om ömsesidigt territorialförsvar (enligt Natostadgans artikel 5) skulle Sverige vara säkrare än idag.

Björklund och Haglund skriver att av Natomotståndarna beskrivs tidpunkten för en säkerhetspolitisk debatt alltid som felaktig. I tider av avspänning vill man inte diskutera för att det framstår som onödigt och i tider av osäkerhet och anspänning vill man undvika diskussion för att inte provocera Ryssland. Tiden för debatt är nu och inte senare. Låt oss hoppas att valkampanjen ger utrymme för en sådan debatt och att nästa mandatperiod kan öppna upp för en parlamentarisk utredning och i nästa skede en ansökan om svenskt Natomedlemskap.

En av mina hjärtefrågor i personvalskampanjen är utrikes- och försvarspolitik med krav om svenskt Natomedlemskap som en av mina huvudpunkter.

En av USA:s tidigare Natoambassadörer sägs ha sagt att ”If Sweden applies on a Wednesday we will agree your application on the Thursday”. Borde alltså inte behöva ta så lång tid att bli medlemmar för oss….

Läs Björklunds och Haglunds artikel här. 

Europa, Hemsida, Internationellt, Sverige, Uppsala »

Kryssa Maria till riksdagen – och låt Sverige gå med i Nato

[13 Jun 2014 | Ingen kommentar]

natoDet är 94 dagar kvar till riksdagsvalet och idag kickar min personvalskampanj  igång. Kampanjen inleds med en debattartikel om Natomedlemskap. Jag skriver i Enköpingsposten tillsammans med folkpartikollegorna Jenny Gavelin, Marcus Sävenäs och Marcus Sävensjö.

Vi skriver att det är dags för de andra partierna att komma ut ur Nato-garderoben och våga bejaka ett svenskt medlemskap.

”Det är dags att våga se sanningen i vitögat. Krisen i Ukraina har visat oss att kejsaren är naken, Sveriges försvarsförmåga är inte tillräcklig för den säkerhetspolitiska verklighet vi lever i år 2014. Folkpartiet är hittills det enda parti som har insett detta och konsekvent hävdar att Natos allierade är vår enda naturliga och önskade framtid.”

Enköpingsposten finns tyvärr inte digitalt, artikeln har jag därför lagt upp här på hemsidan. Du hittar hela texten  här.

Det är ingen slump att min kampanj startar med försvarsfrågorna. Utrikes- och säkerhetspolitik ligger mig varmt om hjärtat. Jag har tillbringat större delen av min yrkesbana som diplomat med just säkerhetspolitik. Först som ansvarig handläggare för EU Battle Group under vår första beredskapsperiod 2008 och med ansvar för EU:s militära insatser. Senare arbetade jag under det svenska ordförandeskapet i Kommittén för utrikes- och  säkerhetspolitik (KUSP) i Bryssel där EU:s utrikespolitik manglas på nästan daglig basis.

Det finns två prioriteringar för svensk säkerhetspolitik. Det första och viktigaste är att det svenska försvaret bör stärkas och anpassas till den nya verklighet vi lever i efter Ukrainakrisen. Tankarna kring det utvecklar vi en del i artikeln ovan. Det andra är svenska bidrag till fredsfrämjande insatser utomlands. På många ställen i världen finns fortfarande stora behov av militära insatser för att förhindra konflikter, skydda civila eller övervaka fredsavtal. Inom både FN och EU finns stora behov av truppbidrag. Här kan Sverige spela en ännu större roll än vi gör idag genom att bidra till fler utlandsinsatser. Det finns en lång rad exempel på hur svenska soldater gjort stor nytta i militära insatser. Men vi behöver göra mer.