Arkiv för taggen "mänskliga rättigheter"

Artiklar, Europa, Hemsida, Internationellt, Sverige, Uppsala »

40 våldtagna kvinnor om dagen. Detta händer nu!

[28 Aug 2014 | Ingen kommentar]

40 våldtagna kvinnor om dagen, alarmerande svält, sexslaveri, könsstympning, etnisk rensning och massakrer på tio tusentals civila. Allt detta sker i detta nu. Men i Afrika.

Under denna dramatiska sommar när stora delar av Mellanöstern brinner och ett alltmer militärt aggressivt Ryssland hotar Ukraina har konflikterna på den afrikanska kontinenten sorgligt nog helt hamnat i skymundan.

Skriver i UNT tillsammans med EU-minister Birgitta Ohlsson om de bortglömda konflikterna i Afrika. Läs artikeln här. 

MWBO2

Från torgmöte med Birgitta i Uppsala den 21 augusti 2014.

Europa, Hemsida, Internationellt, Sverige, Uppsala »

Kejsaren är naken – vi måste stärka det svenska försvaret

[26 Aug 2014 | Ingen kommentar]

Skriver i Arbetarbladet om vikten av att stärka det svenska försvaret och så snart som möjligt gå med i Nato.

Det är dags att våga se sanningen i vitögat. Krisen i Ukraina har visat oss att kejsaren är naken, Sveriges försvarsförmåga är inte tillräcklig för den säkerhetspolitiska verklighet vi lever i år 2014. Folkpartiet är hittills det enda parti som har insett det.

Läs artikeln här.

Europa, Hemsida, Internationellt, Sverige »

Försvara Sverige bättre

[24 Aug 2014 | Ingen kommentar]

Igår startade min valduell mot Miljöpartiet om utrikes- och försvarspolitik. Vår debatt kommer att turnera runt på flera orter i Uppsala län fram till valet. Jag har utmanat Miljöpartiet i försvarsfrågor för att jag anser deras politik vara verklighetsfrånvänd och i det närmaste oseriös. Needless to say ligger MP väldigt långt från Folkpartiets säkerhetspolitiska linje.

Här skriver jag i Enköpingsposten om varför Miljöpartiets säkerhetspolitik är mycket långt från verkligheten.

Här rapporterar Enköpingsposten om debatten.

140824 debatt ekpg

Artiklar »

MPs försvarspolitik – långt från verkligheten

[23 Aug 2014 | Ingen kommentar]

Publicerad i Enköpingsposten den 23 augusti 2014.

Krisen i Ukraina visar att vi lever i en farlig värld. Vi ser en ny hotbild i Europa med ett spänt säkerhetspolitiskt läge som beskrivs som det värsta sedan kalla krigets slut. Miljöpartiets svar på detta är att gå till val på att skära ner på det svenska försvaret. Besparingar på 1,4 miljarder kronor föreslås. Det är för mig ofattbart hur detta rimmar med målsättningen ”att skapa en säkrare värld” som beskrivs på MPs hemsida.

Samtidigt som krisen i Ukraina pågår allvarliga konflikter i länder ibland andra Sydsudan, Centralafrikanska republiken, Östra DR Kongo och Irak. Gemensamt för dessa länder är grova övergrepp mot civila och enorma behov av militärt skydd. Miljöpartiets besked till de kvinnor och barn som behöver vårt stöd är att hänvisa till ”icke-militära medel”. Partiet är emot militära insatser och har konsekvent röstat nej till att stärka EU:s utrikes- och säkerhetspolitik och svenskt deltagande i Nordic Battle Group. Miljöpartiets försvarspolitik är närmast naiv och bygger på en världsbild mycket långt från verkligheten.

Folkpartiet vill i stället se ökade resurser till försvaret, aktivt deltagande i internationella insatser för fred och säkerhet, en stark europeisk säkerhetspolitik samt ett svenskt medlemskap i Nato.

Hur vill Miljöpartiet försvara Sverige vid händelse av en konflikt i vårt närområde? Varför ska inte Sverige bidra till militära insatser för att skydda civila i konflikter? Hur hindrar du ett barn från att bli lemlästat med ”icke-militära medel”? Hur skyddar du ett flyktingläger från att bli anfallet utan militär närvaro?

För att få svar på mina frågor till Miljöpartiet har jag utmanat MPs toppnamn till riksdagen på en debattduell om utrikes- och försvarspolitik imorgon lördag. Är du nyfiken? Kom till torget i Enköping imorgon lördag kl 12.00 och lyssna på vår debatt.

Maria Weimer, riksdagskandidat (FP) Uppsala län

 

 

Hemsida, Sverige »

Proud to be proud of Pride

[3 Aug 2014 | Ingen kommentar]
PRIDE2

FP:s fyra statsråd och vår hbt-hjälte Barbro Westerholm.

Pride-veckan har precis avslutats i Stockholm. Alla fyra folkpartistiska ministrar gick med i Pride-tåget och för första gången i Sveriges historia gick även statsministern med. Folkpartiet har i många år engagerad sig för hbt-personers rättigheter. Redan 1974 bidrog den nuvarande folkpartisten Barbro Westerholm i egenskap av dåvarande ordförande för Socialstyrelsen till att homosexualitet inte längre betraktades som en sjukdom. Sedan dess har vi liberaler bidragit till att förstärka hbt-rättigheter på flera områden. I Alliansregeringen har vi drivit på för att stärka diskrimineringslagstiftningen och grundlagsskyddet för hbt-personer. Äktenskapsbalken har blivit könsneutral och steriliseringskravet vid ändrad könstillhörighet har avskaffats. Resurser har avsatts för att bekämpa våld i samkönade relationer och mot hatbrott. Men mycket finns kvar att göra för att Sverige ska bli världens mest hbt-vänliga land.

Folkpartiet med hbt-minister Ullenhag har under veckan presenterat en rad åtgärder för hur vi vill fortsätta gå i bräschen för hbt-frågorna. Den kanske viktigaste nyheten var att Folkpartiet förespråkar att Sverige ska tillåta surrogatmödraskap. Men många andra förslag har presenteras:

Förbättra rättsväsendets insatser mot hatbrott

Folkpartiet vill

Att särskilda utbildningsinsatser görs för att stärka hbt-kompetensen inom hela rättsväsendet.
Att den nationella polismyndigheten får i uppdrag att stärka den nationella utredningskompetensen kring hatbrott.

En könsneutral familjelagstiftning

Folkpartiet vill

Att familjelagstiftningen så långt som möjligt ska vara könsneutral och att reglerna för att fastställa föräldraskap efter assisterad befruktning därför ändras.

Stärk biståndet för hbt-personer rättigheter

Folkpartiet vill

Att anslaget till internationellt demokratibistånd för stöd åt hbt-personers rättigheter stegvis ska trappas upp i en kraftig och långsiktig höjning.

Byte av juridiskt kön och ett tredje kön

Folkpartiet vill

Att åldersgränsen för byte av juridiskt kön ska sänkas.
Att möjligheten att införa ett tredje juridiskt kön utreds närmare.

Äldre hbt-personer

Folkpartiet vill

Att kommunerna ställer krav på att hbt-kompetensen bland äldrevårdspersonal stärks.
Att fler äldreboenden bör ha hbt-profil.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Folkpartiet vill

Att kommunerna ska ha handlingsplaner mot hedersrelaterat våld och förtryck, med ett hbt-perspektiv.
Att långsiktigt stöd ges till frivilligorganisationer som ger stöd och hjälp till hbt-personer som utsätts för brott, särskilt våld i nära relationer.
Att ett mellantvång i socialtjänstlagen ska införas för att ge socialtjänsten ökade befogenheter att ålägga föräldrar stöd och hjälp samt att ingripa om barn misstänks fara illa.

Hbt-frågor i EU

Folkpartiet vill

Att EU:s diskrimineringsskydd för hbt-personer ska förstärkas.
Att EU-rättens familjebegrepp breddas till att inkludera samkönade par, så att den fria rörligheten inom EU gäller alla fullt ut.
Att EU-kommissionen ska få mandat att granska och utdela sanktioner mot de medlemsländer som inte respekterar mänskliga rättigheter.

Hbt-flyktingar

Folkpartiet vill

Att rättstillämpningen vad gäller hbt-flyktingars möjlighet att beviljas asyl i Sverige återkommande ses över.
Att insatser görs för att stärka hbt-kompetensen vid asylprövningen.

Läs mer om alla våra förslag på Folkpartiets hemsida här.