Arkiv för taggen "LUF"

Hemsida, Sverige »

Utan kärnkraft stannar Sverige

[4 Aug 2010 | Ingen kommentar]

Liberala ungdomsförbundet genomförde igår den träffsäkra manifestationen ”utan kärnkraft stannar Sverige” på Stockholms Centralstation och i Tunnelbanan.

Kärnkraften står för närmare hälften av Sveriges elproduktion. Våra nuvarande reaktorer har snart tjänat ut och behöver ersättas med nya. Beslut om nya reaktorer måste tas under nästa mandatperiod för att tillräckligt tid ska finnas för den långa byggprocessen. Valet den 19 september blir därför ett kärnkraftsval.

Mer träffsäkra politiska manifestationer på våra gator och torg och mer kärnkraft för Sverige.

Hemsida, Sverige »

Nya unga liberaler

[3 Dec 2006 | Ingen kommentar]

I helgen har Liberala ungdomsförbundets kongress hållits på Kungsholmen i Stockholm. Själv har jag avgått som ledamot av förbundsstyrelsen. Avgått har även vår mångårige ordförande Fredrik Malm. Tillträtt har en ny styrelse med en ny ordförande i spetsen. Frida Johansson Metso leder nu LUF.

Frida kommer att göra ungdomsförbundet gott. Även om jag och Frida inte delar alla politiska åsikter – hon vill tex bevara Systembolaget, jag vill avskaffa det, hon vill sänka skatterna, jag vill sänka dem ännu mer, hon vill ha tvångsvård för alkoholister, jag tror på frihet under ansvar – men trots att våra åsikter ibland går isär tror jag att hon kan bli en bra ordförande för LUF.

Dataskandalen från valrörelsen kastade givetvis en viss skugga över kongressen. I dechargeutskottets berättelse kritiseras förbundet för hanteringen av skandalen. Det finns många lärdomar att dra av skandalen och min förhoppning är att den nya ledningen lär sig alla dessa läxor; om krishantering, mediahantering och etiskt förhållningssätt i det politiska arbetet.

I den processen kan förbundets nya etiska riktlinjer bidra till en bra diskussion. Dokument antogs vid styrelsens sista möte i oktober och utgör en bra grund för samtal kring etik i det dagliga arbetet.

De unga liberalerna behövs i svensk politik, alliansregeringen behöver en liberal blåslampa. Till den nya styrelsen vill jag säga: Lycka till!