Arkiv för taggen "kärnkraft"

Hemsida, Uppsala »

Valturné till Älvkarleby och Östhammar

[5 Sep 2010 | Ingen kommentar]

Personvalskampanjen tuffar vidare och härnäst ska jag besöka Älvkarleby imorgon och Östhammars på tisdsag. Fokus för de två besöken kommer att vara miljö- och energifrågorna. Många i de två kommunerna arbetar vid Forsmarks kärnkraftverk så frågan om framtidens energiförsörjning har mer konkret innebörd här än kanske någon annan stans i landet. Det finns också industrier (Stora Enso och Sandvik) som är i stort behov av trygg energiförsörjning och därmed av nya kärnkraftsreaktorer som kan ersätta de gamla.

Förutom energifrågan kommer vi att diskutera miljön. Östersjöns framtid och i synnerhet övergödningsproblemet är viktigt för Östhammarsborna som lever så nära havet. På tisdag kommer jag tillsammans med lokala folkpartister i Östhammar presentera en miljörapport. Rapport från turnén kommer såklart här på bloggen…

Hemsida, Sverige, Uppsala »

S sjunker och FP föreslår mer kärnkraft

[5 Sep 2010 | Ingen kommentar]

Söndagsfrukosten präglas av två nyheter: S sjunker som en sten i opinionen och FP föreslår ny satsning på kärnkraftsingenjörer.

Socialdemokraterna slår nya rekord nästan varje dag: bottenrekord. Vi läser gång på gång att de uppnått ett nytt lågvattenmärke, ”lägst sedan valet 1996” eller ”sämst sedan 1990-talet”. Själv förundrades jag redan vintern 2006-2007 över att partiet inte genomförde en bättre och mer djupgående reformering och omdaning. Det finns många kloka Socialdemokrater som skulle kunna bidra till nytänkande i partiet om det bara skulle finnas lite mer lyhördhet och öppenhet. Men det är väl inte förrän efter ett andra katastrofval som sådana nytänkare kan få utrymme…

Media om dagens mätning: Aftonbladet, Expressen, DN. Bloggar som kommenterar: Mathias Sundin, Ankarsjö.

FP föreslår mer satsningar på kärnkraft i dagens DN-debatt. Vi behöver ca 1000 nya civilingenjörer med inriktning på kärnkraftsteknik för att säkra kvalificerad kompetens, det skriver Jan Björklund, Tobias Krantz och Jonas Abrahamsson.

Jag skriver själv i dagens Arbetarbladet tillsammans med Ann-Cathrin Larsson (vår liberala stjärna i Älvkarleby) om hur viktig kärnkraften är för norra Uppland både för alla de som arbetar i och omkring kärnkraftverket i Forsmark och för stora industrier som behöver en garanterad energiförsörjning. (länken kommer snart, AB har inte lagt ut artikeln på nätet än…)

Imorgon rullar min personvalskampanj vidare och jag kommer att besöka Folkpartiet i Älvkarleby och Stora Enso i Skutskär för at diskutera företagets miljöarbete och deras stora behov av trygg elleverans.

Hemsida, Uppsala »

Nu kan du gå och rösta

[1 Sep 2010 | Ingen kommentar]

Idag börjar förtidsröstningen och pågår fram till valdagen. Äntligen har du chansen igen att välja vilka kandidater du vill se företräda dig i kommun, landstin och riksdag. Läs mer om hur det hela går till på valmyndighetens hemsida.

Rösta på Folkpartiet för att få en starkare liberal röst i Alliansen. En röst som står för demokrati och mänskliga rättigheter i världen, för ett starkt Europasamarbete med euro som svensk valuta. En röst för Alliansens feministiska parti. En röst för kunskap i skolan och lärlingar på arbetsplatserna. En röst för en respektfull äldrepolitik där par får bo tillsammans livet ut. En röst för en framåtlutande energipolitik som vågar bygga ny kärnkraft.

Kryssa mig för att få en liberal röst i riksdagen som driver liberal miljöpolitik, feminism, stark svensk säkerhetspolitik och ett kunskapssamhälle där det lönar sig att arbeta.

Ta en titt på Folkpartiets valsedel redan innan du går till vallokalen.

valsedel_3_03600-fp-r

Hemsida, Sverige »

Utan kärnkraft stannar Sverige

[4 Aug 2010 | Ingen kommentar]

Liberala ungdomsförbundet genomförde igår den träffsäkra manifestationen ”utan kärnkraft stannar Sverige” på Stockholms Centralstation och i Tunnelbanan.

Kärnkraften står för närmare hälften av Sveriges elproduktion. Våra nuvarande reaktorer har snart tjänat ut och behöver ersättas med nya. Beslut om nya reaktorer måste tas under nästa mandatperiod för att tillräckligt tid ska finnas för den långa byggprocessen. Valet den 19 september blir därför ett kärnkraftsval.

Mer träffsäkra politiska manifestationer på våra gator och torg och mer kärnkraft för Sverige.

Artiklar »

Miljöteknik i stället för miljöpanik

[23 Jul 2010 | Ingen kommentar]

Publicerad i UNT den 23 juli 2010.

Sedan FN:s klimatpanel drog världens uppmärksamhet till den globala uppvärmningen, har miljöfrågan varit på allas läppar.

Ökad medvetenhet om vår skadade miljö är en förutsättning för förändring. För oss som liberaler handlar människans relation till vår omvärld om frihet under ansvar. Vi har en otvetydig skyldighet att bevara miljön för kommande generationer och se till att vi kan fortsätta leva nära naturen. Men det är viktigt att vi politiker behåller huvudet kallt och inte låter oss skrämmas till ogenomtänkta kortsiktiga åtgärder.

Kraven på att politiker ska agera har haglat. Vi har hört domedagsprofetior om att världen kommer att gå under om vi inte genast slutar flyga, upphör att konsumera eller slutar föda barn. I den svenska debatten har det föreslagits att flygtrafik söder om Sundsvall ska läggas ner och att vi bör undvika handel med andra länder till förmån för svenska varor.

Klimathotet får inte användas till att inskränka människors frihet. Vårt samhälle måste kunna fortsätta utvecklas, människor fortsätta resa världen över och handla med varandra.

Vi lever i en miljömedveten värld med en hög teknologisk utvecklingstakt. Och det är just innovationer som är lösningen. Det finns flera historiska exempel på hur vetenskaplig utveckling har revolutionerat våra livsvillkor. På 70-talet var Sverige ett av de mest oljeberoende länderna i den industrialiserade världen. Tack vare utbyggd vattenkraft och kärnkraft är idag endast en liten del av vår elkonsumtion beroende av olja. På samma sätt var det med telefonledningarna på 70-talet. Om alla kineser skulle ha fast telefon skulle världens bestånd av koppar gå åt i ett nafs, menade man. Vem kunde då föreställa sig mobiltelefoner – eller satellit-TV för den delen?

I klimatdebatten får vi ofta höra hur jordens överbefolkning kommer att leda till resursbrist och svält. Men om vi tar en titt på fakta ser vi att befolkningsökningen globalt sett bromsat upp. För 20 år sedan beräknades att vi skulle bli 15 miljarder på jorden år 2050. Nu tycks siffran stanna vid 9 miljarder. Vi vet att utbildning av flickor leder till att de väljer att föda färre barn. Utbildning, och framtidshopp, är alltså nyckelfrågor för att få bukt med överbefolkningen.

Såsom folkpartister är vi framtidsoptimister och tror på teknikens möjligheter. Men vi politiker har också en roll att spela. Vi behöver sätta upp spelreglerna. En central princip är att den som smutsar ner måste betala för sig. Staten behöver säkerställa att utsläpp beskattas och att förorenare lagförs. Politiker bör också kunna ge ny teknik den nödvändiga puff den behöver för att etablera sig på marknaden, genom lån till innovationsutveckling, forskningsanslag och uppfinnarstipendier, samt genom att underlätta för europeiska patent. Vi bör förhålla oss teknikneutrala. Vår uppgift är att sätta gränser och skapa målsättningar och generellt goda villkor för forskning och utveckling. Den tredje rollen för politiken är att underlätta för människor att leva klimatsmart. Med hjälp av ny teknik och medvetandegjord energikonsumtion kan vi konsumenter ändra vårt beteende. Vi ska inte behöva sluta resa med flyg och flytta ut på landet och odla grönsaksland för att kunna leva miljövänligt. Förhastade miljökrav bör ersättas med rationella tekniska lösningar.

  • I stället för att lägga ner allt flyg söder om Sundsvall är det klokare att satsa på utveckling av nytt flygbränsle och att konkurrensutsätta SJ för att möjliggöra effektivare tåg.
  • I stället för att införa kilometerskatt som slår hårt mot landsbygden vill Folkpartiet införa klimatbilspremie för att gynna utsläppsfria bilar och stimulera miljöteknik.
  • I stället för att bara köpa närodlat bör vi fortsätta handla internationellt helst med helt fri handel vilket underlättar för utvecklingsländer att bygga upp välfärd och utveckla egen miljöteknik.
  • I stället för att fasa ut våra kärnkraftverk bör vi satsa på att bygga fjärde generationens reaktorer i Sverige, vilket garanterar koldioxidfri el, möjliggör en betydligt bättre utvinning av kärnbränslet och en förenkling av avfallsproblemet.

Europeiska unionen är vårt viktigaste miljöverktyg. På europeisk nivå kan vi stärka handeln med utsläppsrätter och lagstifta om kemikaliehantering. Storskalig energieffektivisering på europeisk nivå kan ge oss en mycket större effekt än om vi bara skulle vidta åtgärder på egen hand i Sverige. Ambitiösa mål har redan satts på EU-nivå för klimatet och den biologiska mångfalden.

Miljön engagerar och berör oss alla. Men det är viktigt att den politiska debatten inte styrs av skrämselpropaganda och panikartade åtgärder. Såsom liberaler är vi utvecklingsoptimister och tror att vetenskapens och entreprenörskapets roll är minst lika viktiga som statliga åtgärder för att lösa dagens miljöproblem.

Marit Paulsen, Europaparlamentariker (fp)

Maria Weimer, Riksdagskandidat Uppsala (fp)