Arkiv för taggen "jämställdhet"

Artiklar, Europa, Hemsida, Internationellt, Sverige, Uppsala »

40 våldtagna kvinnor om dagen. Detta händer nu!

[28 Aug 2014 | Ingen kommentar]

40 våldtagna kvinnor om dagen, alarmerande svält, sexslaveri, könsstympning, etnisk rensning och massakrer på tio tusentals civila. Allt detta sker i detta nu. Men i Afrika.

Under denna dramatiska sommar när stora delar av Mellanöstern brinner och ett alltmer militärt aggressivt Ryssland hotar Ukraina har konflikterna på den afrikanska kontinenten sorgligt nog helt hamnat i skymundan.

Skriver i UNT tillsammans med EU-minister Birgitta Ohlsson om de bortglömda konflikterna i Afrika. Läs artikeln här. 

MWBO2

Från torgmöte med Birgitta i Uppsala den 21 augusti 2014.

Hemsida, Sverige »

Proud to be proud of Pride

[3 Aug 2014 | Ingen kommentar]
PRIDE2

FP:s fyra statsråd och vår hbt-hjälte Barbro Westerholm.

Pride-veckan har precis avslutats i Stockholm. Alla fyra folkpartistiska ministrar gick med i Pride-tåget och för första gången i Sveriges historia gick även statsministern med. Folkpartiet har i många år engagerad sig för hbt-personers rättigheter. Redan 1974 bidrog den nuvarande folkpartisten Barbro Westerholm i egenskap av dåvarande ordförande för Socialstyrelsen till att homosexualitet inte längre betraktades som en sjukdom. Sedan dess har vi liberaler bidragit till att förstärka hbt-rättigheter på flera områden. I Alliansregeringen har vi drivit på för att stärka diskrimineringslagstiftningen och grundlagsskyddet för hbt-personer. Äktenskapsbalken har blivit könsneutral och steriliseringskravet vid ändrad könstillhörighet har avskaffats. Resurser har avsatts för att bekämpa våld i samkönade relationer och mot hatbrott. Men mycket finns kvar att göra för att Sverige ska bli världens mest hbt-vänliga land.

Folkpartiet med hbt-minister Ullenhag har under veckan presenterat en rad åtgärder för hur vi vill fortsätta gå i bräschen för hbt-frågorna. Den kanske viktigaste nyheten var att Folkpartiet förespråkar att Sverige ska tillåta surrogatmödraskap. Men många andra förslag har presenteras:

Förbättra rättsväsendets insatser mot hatbrott

Folkpartiet vill

Att särskilda utbildningsinsatser görs för att stärka hbt-kompetensen inom hela rättsväsendet.
Att den nationella polismyndigheten får i uppdrag att stärka den nationella utredningskompetensen kring hatbrott.

En könsneutral familjelagstiftning

Folkpartiet vill

Att familjelagstiftningen så långt som möjligt ska vara könsneutral och att reglerna för att fastställa föräldraskap efter assisterad befruktning därför ändras.

Stärk biståndet för hbt-personer rättigheter

Folkpartiet vill

Att anslaget till internationellt demokratibistånd för stöd åt hbt-personers rättigheter stegvis ska trappas upp i en kraftig och långsiktig höjning.

Byte av juridiskt kön och ett tredje kön

Folkpartiet vill

Att åldersgränsen för byte av juridiskt kön ska sänkas.
Att möjligheten att införa ett tredje juridiskt kön utreds närmare.

Äldre hbt-personer

Folkpartiet vill

Att kommunerna ställer krav på att hbt-kompetensen bland äldrevårdspersonal stärks.
Att fler äldreboenden bör ha hbt-profil.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Folkpartiet vill

Att kommunerna ska ha handlingsplaner mot hedersrelaterat våld och förtryck, med ett hbt-perspektiv.
Att långsiktigt stöd ges till frivilligorganisationer som ger stöd och hjälp till hbt-personer som utsätts för brott, särskilt våld i nära relationer.
Att ett mellantvång i socialtjänstlagen ska införas för att ge socialtjänsten ökade befogenheter att ålägga föräldrar stöd och hjälp samt att ingripa om barn misstänks fara illa.

Hbt-frågor i EU

Folkpartiet vill

Att EU:s diskrimineringsskydd för hbt-personer ska förstärkas.
Att EU-rättens familjebegrepp breddas till att inkludera samkönade par, så att den fria rörligheten inom EU gäller alla fullt ut.
Att EU-kommissionen ska få mandat att granska och utdela sanktioner mot de medlemsländer som inte respekterar mänskliga rättigheter.

Hbt-flyktingar

Folkpartiet vill

Att rättstillämpningen vad gäller hbt-flyktingars möjlighet att beviljas asyl i Sverige återkommande ses över.
Att insatser görs för att stärka hbt-kompetensen vid asylprövningen.

Läs mer om alla våra förslag på Folkpartiets hemsida här. 

Hemsida, Sverige »

Inspirerande Birgitta

[30 Jul 2014 | Ingen kommentar]

Igår besökte jag för tredje valåret i rad Birgitta Ohlssons valupptakt. Det är alltid inspirerande tillställningar med mycket folk, många unga liberaler, god mat och dryck och fullt av Birgittas nya valmaterial. Många gånger har jag hämtat idéer från Birgittas material till egna broschyrer.

Hennes slogan för det här valet är: Frihet, Feminism, Förändring. Frihetliga budskap om demokrati och mänskliga rättigheter i utrikespolitiken och stärkt diskrimineringsskydd för HBTQ-personer. Feministiska budskap om fler pappamånader och samtycka i våldtäktslagstiftningen. Och förändring, ja hela Birgittas budskap genomsyras av det. Få politiker i Folkpartiet har med sådan glöd verkat politiskt så länge men är fortfarande så pass unga. Jag träffade själv Birgitta första gången  under våren 1999 då hon besökte oss (då) unga liberaler i Uppsala i sin kampanj för att ordförande för Liberala ungdomsförbundet. Hon blev mycket riktigt vald till ordförande den sommaren. Som ordförande drev hon framför allt jämställdhet och globalisering, två av mina egna hjärtefrågor. Hon har fortsatt vara en stark röst för värderingsstyrd liberal politik under sin politiska karriär i riksdag och regering. Och mer än någon annan har hon alltid stöttat andra, något yngre liberaler, ofta kvinnliga sådana, i vårt engagemang och våra kampanjer. Jag är stolt över att vara hennes partikollega. Hon är en av de tydligaste försvararna av liberal feminism och demokrati och mänskliga rättigheter som vi har i vårt parti och i Sverige.

BOmaterial

Hemsida, Sverige »

Jämställdhet stort på Fp:s landsmöte

[16 Nov 2013 | Ingen kommentar]

Folkpartiets landsmöte har inletts. Vi ska diskutera och anta ett nytt partiprogram med titeln ”Frihet i globaliseringens tid” som jag varit delaktig i att ta fram i partiprogramskommittéen det senaste året.

Jan Björklund markerade i sitt inledningstal starkt för liberal feminism. Fokpartiets partiledning föreslår en tredje pappamånad och lagligt samtycke för sex. Om medlemmarna röstar ja till detta kan vi räkna med en rejäl debatt om liberal feminism i valrörelsen med våra starksta feminister Birgitta Ohlsson och Maria Arnholm i bräschen.

Här skriver DN om förslagen. Följ våra debatter på Folkpartiets hemsida.

Hemsida, Uppsala »

När teater förändrar världen

[22 Aug 2010 | Ingen kommentar]

I onsdags spelade vi upp den numera kända pjäsen SEVEN här i Uppsala. Sju liberala kvinnor läste de sju starka kvinnorollerna i regi av Hedda Krauzs Sjögren från Riksteatern. Pjäsen har spelats upp på 25 olika ställen i Sverige de senaste åren och spelades i våras av kända skådespelare i New York i närvaro av de sju verkliga kvinnorna som pjäsen handlar om.

Och visst kan teater förändra världen. Den här pjäsen är ett bevis för det. Ju fler som ser den och spelar den desto fler kommer att förstå vidden av kvinnors situation världen över och engagera sig för det. Särskilt stark blir pjäsen när rollerna läses av män, vilket gjordes i Almedalen för något år sedan. Nästa steg vore dock att låta de sju partiledarna läsa pjäsen. Gärna i direktsänd tv. Tänk vad det skulle ge för en inverkan!

Mukhtar Mai från Pakistan

Själv läste jag rollen som Annabella de Leon, en advokat och människorättskämpe i Guatemala. Hon är kongressledamot och kämpar för mänskliga rättigheter och mot fattigdomen i landet. Alla kvinnoöden i pjäsen är mycket gripande och samtidigt stärkande för att alla sju är så ofantligt modiga och starka i sin kamp för att överleva. Den som berörde mig mest var Muktar Mai, på bild här bredvid. Muktar blev gruppvåldtagen av en grannklan i Pakistan vilket i de flesta fall leder till utstötning och självmord. Men hon lyckades i stället anklaga förövarna och fick stor uppmärksamhet internationellt för sitt mod. Hon arbetar nu med att bygga skolor för unga flickor i landet.

Jag är fast besluten att vi ska spela pjäsen fler gånger här i Uppsala län. Jag hoppas också kunna bidra till att den sprids på andra håll i världen, framför allt i diplomatkretsar. När vi läste pjäsen slogs jag av hur lite vi talar om kvinnors rättigheter och jämställdhet i utrikespolitiken i EU där jag arbetat de senaste åren. Visst finns det med särskilda skrivningar och ord om vad som behövs göras, men engagemanget för att förverkliga detta är inte stort. Sverige, Finland och några fler länder är i princip ensamma att driva frågan. Den här pjäsen skulle behövas för att tydliggöra kvinnofötrycket runt om i världen för diplomater och tjänstemän i Bryssel.

Läs mer om pjäsen SEVEN här.

Läs UNT:s ledarskribent Maria Ripenberg som beskriver vårt uppförande av pjäsen.

En intervju med Annabella de Leon finns att se här.

Läs mer om Hedda, som är den eldsjäl på Riksteatern som driver projektet i Sverige.

Sist men inte minst en bild från vårt uppförande av SEVEN.

Här syns Cecilia Wikström, jag själv och Helena Ling på scenen.