Arkiv för taggen "integritet"

Hemsida, Uppsala »

Kommentarer om datalagringen

[14 Sep 2010 | 2 kommentarer]

Stefan Flod (PP), Mattias Johansson (C), Camilla Lindberg (FP) och jag själv.

Sedan gårdagens presentation av väljarkontrakt mot datalagring har jag fått en hel del positiv respons. Kampanjen mot datalagring välkomnar givetvis vårt utspel på sin hemsida. Sidan startades i våras av mina partikollegor Mathias Sundin och Camilla Lindberg som presenterade sitt väljarkontakt mot direktivet på SvD:s debattsida samtidigt.

Nättidningen Teknikdebatt har också tagit in vårt utspel på sin debattsida.

Manifestationen vid Ångströmslaboratoriet samarrangerades av tre partier. Förutom FP och C så var även Piratpartiet i Uppsala inbjudna. Det blev ett väldigt lyckat event att tillsammans över partigränserna plädera mot datalagringsdirektivet. Piratpartiet ska ha all heder för sitt engagemang för integritetsfrågorna.

Den största stjärnan vid vår manifestation var Camilla Lindberg, FRA-drottning och integritetsförkämpe som uttryckte sitt stöd för vårt utspel och höll ett brandtal för integritetsfrågorna.

Ännu har ingen annan kandidat i Uppsala län följt vår uppmaning och skrivit under väljarkontraktet mot datalagringsdirektivet. Vi får se om de hinner under de dagar som är kvar före valet.

Mattias och jag konspirerar mot datalagringdirektivet...

Hemsida, Sverige »

Säg nej till datalagring!

[13 Sep 2010 | 2 kommentarer]

Idag kl 13.00 presenterar jag ett väljarkontrakt mot datalagringsdirektivet tillsammans med Centerpartiets kandidat Mattias Johansson. Kom till Ångström i Uppsala och lyssna på Camilla Lindberg tala vid vår manifestation.

Integritetsfrågorna har lyst med sin frånvaro i valdebatten trots att vi vet att många bryr sig om dem. Riksdagen ska i höst rösta om det så kallade datalagringsdirektivet. Direktivet medför en skydlighet för telefoni- och internetleverantörer att lagra abonnentinformation om varifrån, när och till vem man ringt och skickat sms samt avsändare och mottagare av epost. Sverige är det enda land som ännu inte har implementerat direktivet och jag hoppas att vi kan avstå från det. Det skulle starkt inkräkta på både privatliv, företagshemligheter och meddelarfrihet att lagra denna mängd data under längre tid. Erfarenheter från bla Tyskland visar bland annat att implementeringen av direktivet inte fått någon positiv effekt alls för brottsbekämpningen. Dessutom har den tyska författningsdomstolen förklarat att direktivet strider mot den tyska grundlagen.

Förutom de integritetskränkande effekter direktivet skulle ha kommer det att kosta oss dyrt att implementera det. Enligt den läckta Lagrådsremissen skulle det kosta både rättsväsendet, Post- och Telestyrelsen samt de privata internetoperatörerna stora summor pengar att implementera. Beräkningar finns från Danmarks erfarenheter som visar att det kostade en kvarts miljard att implementera direktivet. Sverige som är ett större land skulle sannolikt betala ännu mer.

Europaparlamentets utskott röstade emot direktivet när det behandlades hösten 2005 och senare i parlamentets plenum röstade samtliga svenska ledamöter mot, förutom socialdemokraterna. Detta om något är ett tecken på hur stor tveksamhet som rådde redan då kring integritetsfrågorna och direktivets egentligen verkning. Den socialdemokratiska regeringen röstade sedan våren 2006 för direktivet i ministerrådet. Detta innebär att Alliansregeringen nu tvingas implementera något som Thomas Bodström förespråkat under (s)-regeringens tid.

Stark kritik riktades även från europeiska datatillsynen och samma myndighet ifrågasatte om direktivet verkligen var nödvändigt.

Frågan ställer sig vad som händer om Sverige inte implementerar direktivet, jo då får vi böta. Och det handlar om saftiga belopp. Antaligen siffror i hundratusenklassen per dag som vi inte implementerar det. Det är ju heller ingen attraktiv lösning. Men min förhoppning är att om vi kan bilda tillräckligt mycket opinion i Sverige och övriga EU medan de olika nationella granskningarna pågår i bla Tyskland och Rumänien så kommer medvetandet att höjas om direktivet och en revidering kunna ske.

Vi behöver bli fler som vågar rösta för integriteten. Jag utmanar härmed alla andra kandidater i Uppsala län att ta ställning mot direktivet.

Skrivet av andra bloggare: Camilla Lindberg, Mathias Sundin, SvD om riksdagens diskussioner om lagringstid för data, mer om datalagring och integritet.

Bloggar om vårt väljarkontrakt: Lake, Mattias Johansson.

Hemsida, Uppsala »

Unga liberaler mot drogtester

[10 Maj 2010 | 1 kommentar]

Idag lanserade Folkpartiet en ny webbportal för sina unga kandidater i valet 2010. På den fräscha sajten unga.folkpartiet.se återfinns unga liberala kandidater från hela landet.

I Uppsala län är vi åtta stycken unga som kandiderar till olika församlingar. De tre toppkandidaterna är jag själv, som andranamn på riksdagslistan, Carl Nettelblad på plats 7 på landstingslistan och Fannie Finnved på tiondeplats på kommunlistan.

I samband med lanseringen av den nya sajten uttalade vi Uppsalakandidater oss mot FP:s förslag att utföra slumpvisa drogtester på skolbarn. Så här löd vårt pressmeddelande:

Idag lanserar Folkpartiet sin nya ungdomssatsning. På unga.folkpartiet.se presenteras unga liberala politiker som företräder partiet i valrörelsen.

Det är första gången som samtliga landets liberala ungdomskandidater lanseras gemensamt. Av

dessa unga politiker återfinns åtta personer i Uppsala. I samband med lansering av den nya webbportalen uttalar sig de unga toppkandidaterna mot Fp:s förslag på drogtester.

– Slumpmässiga drogtester av barn är integritetskränkande och sänder fel signal till våra ungdomar. säger Maria Weimer, 31 år, andranamn på riksdagslistan i Uppsala län, med anledning av Fp:s krav på drogtester i skolor.

Tidigare i år utförde Nässjö kommun slumpmässiga drogtester på ungdomar på Brinellgymnasiet. Skolinspektionen slog ner på testerna men Justitieombudsmannen fastställde att de inte stred mot grundlagen. Den 28 mars uttalade Alliansens arbetsgrupp i rättsfrågor, med bland andra Johan Pehrson, att alliansen kommer arbeta för fler skolor ska ha utföra drogtester.

– Drogproblem finns på några skolor, men det finns en stor risk för att slumpmässiga drogtester främst kommer att användas i utanförskapsområden. Det riskerar bara att öka misstänkliggörandet av ungdomar och kan få dem att känna sig utpekade på ett sätt som ökar andra sociala problem, säger Carl Nettelblad, 25 år, ung kandidat till landstingsfullmäktige i Uppsala.

– I ett rättssamhälle har godtyckliga och slumpmässiga drogtester ingen plats och Folkpartiet borde ompröva sin inställning i denna fråga. För att på allvar förhindra att ungdomar hamnas i drogmissbruk måste man arbeta med information och upplysning. Det är polis och socialtjänst som ska utreda och erbjuda stöd till ungdomar med drogproblem, inte skolan. Det anser Fannie Finnved, 21 år, ung kandidat till Uppsala kommunfullmäktige.

Vi vill som unga kandidater framför allt värna om integritet och individens frihet, avslutar Weimer, Nettelblad och Finnved.

Hemsida, Sverige »

Ett eget rum…på nätet

[25 Apr 2010 | Ingen kommentar]

Igår skrev tre folkpartistiska sjukvårdspolitiker på DN-debatt om patienträttigheter och integritet.

Problembeskrivningen är högaktuell, nämligen att patienter har rätt att få bättre överblick över sin sjukdomshistoria och sin journal. Hur ofta händer det inte att man kommer till en ny läkare och får börja från början med att berätta om sina problem och knappt själv kommer ihåg vilken gång i ordningen det är. Att för det första samla all information från journalerna på ett och samma ställe och för det andra ge patienten absolut äganderätt till den informationen är två mycket kloka förslag som är både praktiska och integritetsskyddande.

Liberal kommentar: Rasmus Jonlund.