Arkiv för taggen "försvarspolitik"

Artiklar, Europa, Hemsida, Internationellt, Sverige, Uppsala »

40 våldtagna kvinnor om dagen. Detta händer nu!

[28 Aug 2014 | Ingen kommentar]

40 våldtagna kvinnor om dagen, alarmerande svält, sexslaveri, könsstympning, etnisk rensning och massakrer på tio tusentals civila. Allt detta sker i detta nu. Men i Afrika.

Under denna dramatiska sommar när stora delar av Mellanöstern brinner och ett alltmer militärt aggressivt Ryssland hotar Ukraina har konflikterna på den afrikanska kontinenten sorgligt nog helt hamnat i skymundan.

Skriver i UNT tillsammans med EU-minister Birgitta Ohlsson om de bortglömda konflikterna i Afrika. Läs artikeln här. 

MWBO2

Från torgmöte med Birgitta i Uppsala den 21 augusti 2014.

Europa, Hemsida, Internationellt, Sverige, Uppsala »

Kejsaren är naken – vi måste stärka det svenska försvaret

[26 Aug 2014 | Ingen kommentar]

Skriver i Arbetarbladet om vikten av att stärka det svenska försvaret och så snart som möjligt gå med i Nato.

Det är dags att våga se sanningen i vitögat. Krisen i Ukraina har visat oss att kejsaren är naken, Sveriges försvarsförmåga är inte tillräcklig för den säkerhetspolitiska verklighet vi lever i år 2014. Folkpartiet är hittills det enda parti som har insett det.

Läs artikeln här.

Artiklar »

Kom ut ur garderoben om Nato

[26 Aug 2014 | Ingen kommentar]

Publicerat i Arbetarbladet den 22 augusti

Det senaste halvåret har den säkerhetspolitiska situationen i Europa dramatiskt förändrats.
Vi har upplevt vad många kallar den största krisen sedan kalla krigets slut. Rysslands agerande i Ukraina förvånade nästan alla; att ett land i Europa som vi samarbetat med helt sonika annekterar en del av ett självständigt grannland. Inte många hade kunnat förutspå det.

Även om det inte finns några akuta ryska hot mot Sverige har händelserna i Ukraina visat att vi måste sluta vara naiva. Försvarsanalyser får inte utgå från glädjekalkyler. Sverige behöver ta det nya säkerhetspolitiska läget i Europa på allvar och göra en nykter analys av vår försvarsförmåga och sedan dra konsekvenserna av det.

Försvarsberedningens rapport går ett steg på rätt väg när det gäller ökade resurser till försvaret. Det är ett viktigt om än inte tillräckligt ställningstagande. Folkpartiet skulle gärna se att ännu mer resurser tilldelas försvaret. Vi ska satsa på det som ger förmåga här och nu, det vill säga övningar, bättre beväpning av stridsflyg och örlogsfartyg samt bättre beväpning till Hemvärnet. Vi vill också förbättra anställningsvillkoren för soldaterna och belöna dem som fullgör sin utbildning och sina övningar. Sist och kanske viktigast är ett svenskt medlemskap i Nato.

Inget annat parti utom Folkpartiet har tagit tydlig ställning för Nato. Några andra partier föreslår en parlamentarisk utredning om Natomedlemskap. Den åsikten delar jag och Folkpartiet. Men samtidigt undviker han att ta ställning i frågan om medlemskap. Jag tycker det är dags för övriga partier att komma ut ur Nato-garderoben. Fler partier bör öppet ställa sig bakom ett svenskt medlemskap såsom Folkpartiet gör.

Det starkaste argumentet för ett svenskt Natomedlemskap är att Sverige skulle få ta del av Natos försvarsgarantier, genom den så kallade artikel 5 i Natos fördrag. Därmed har vi rätt att få hjälp att försvara vårt territorium i händelse av angrepp. Det skulle innebära en ovärderlig trygghet och förutsägbarhet för den svenska försvarsplaneringen. Dagens partnerskap med Nato ger oss inte de garantierna. Inte heller EU kan ge samma säkerhet. Som fullvärdig medlem skulle Sverige dessutom få fullvärdigt inflytande i organisationens beslutsprocesser på ett annat sätt än idag.

Det är dags att våga se sanningen i vitögat. Krisen i Ukraina har visat oss att kejsaren är naken, Sveriges försvarsförmåga är inte tillräcklig för den säkerhetspolitiska verklighet vi lever i år 2014. Folkpartiet är hittills det enda parti som har insett det.

Maria Weimer (FP)
riksdagskandidat Uppsala län

Europa, Hemsida, Internationellt, Sverige »

Försvara Sverige bättre

[24 Aug 2014 | Ingen kommentar]

Igår startade min valduell mot Miljöpartiet om utrikes- och försvarspolitik. Vår debatt kommer att turnera runt på flera orter i Uppsala län fram till valet. Jag har utmanat Miljöpartiet i försvarsfrågor för att jag anser deras politik vara verklighetsfrånvänd och i det närmaste oseriös. Needless to say ligger MP väldigt långt från Folkpartiets säkerhetspolitiska linje.

Här skriver jag i Enköpingsposten om varför Miljöpartiets säkerhetspolitik är mycket långt från verkligheten.

Här rapporterar Enköpingsposten om debatten.

140824 debatt ekpg

Artiklar »

MPs försvarspolitik – långt från verkligheten

[23 Aug 2014 | Ingen kommentar]

Publicerad i Enköpingsposten den 23 augusti 2014.

Krisen i Ukraina visar att vi lever i en farlig värld. Vi ser en ny hotbild i Europa med ett spänt säkerhetspolitiskt läge som beskrivs som det värsta sedan kalla krigets slut. Miljöpartiets svar på detta är att gå till val på att skära ner på det svenska försvaret. Besparingar på 1,4 miljarder kronor föreslås. Det är för mig ofattbart hur detta rimmar med målsättningen ”att skapa en säkrare värld” som beskrivs på MPs hemsida.

Samtidigt som krisen i Ukraina pågår allvarliga konflikter i länder ibland andra Sydsudan, Centralafrikanska republiken, Östra DR Kongo och Irak. Gemensamt för dessa länder är grova övergrepp mot civila och enorma behov av militärt skydd. Miljöpartiets besked till de kvinnor och barn som behöver vårt stöd är att hänvisa till ”icke-militära medel”. Partiet är emot militära insatser och har konsekvent röstat nej till att stärka EU:s utrikes- och säkerhetspolitik och svenskt deltagande i Nordic Battle Group. Miljöpartiets försvarspolitik är närmast naiv och bygger på en världsbild mycket långt från verkligheten.

Folkpartiet vill i stället se ökade resurser till försvaret, aktivt deltagande i internationella insatser för fred och säkerhet, en stark europeisk säkerhetspolitik samt ett svenskt medlemskap i Nato.

Hur vill Miljöpartiet försvara Sverige vid händelse av en konflikt i vårt närområde? Varför ska inte Sverige bidra till militära insatser för att skydda civila i konflikter? Hur hindrar du ett barn från att bli lemlästat med ”icke-militära medel”? Hur skyddar du ett flyktingläger från att bli anfallet utan militär närvaro?

För att få svar på mina frågor till Miljöpartiet har jag utmanat MPs toppnamn till riksdagen på en debattduell om utrikes- och försvarspolitik imorgon lördag. Är du nyfiken? Kom till torget i Enköping imorgon lördag kl 12.00 och lyssna på vår debatt.

Maria Weimer, riksdagskandidat (FP) Uppsala län