Home » Artiklar

Ta försvaret på allvar

24 juni 2010 Ingen kommentar

Publicerad i Enköpingsposten den 24 juni 2010.

Den politiska utvecklingen i Ryssland är oroande. Osäkerheten om vad framtiden bär med sig har ökat. Det gäller i synnerhet i Östersjöområdet. De förutsättningar som låg till grund för neddragningarna av det svenska försvaret håller sakta men säkert på att förändras.

Folkpartiet liberalerna anser att det nationella försvaret nu måste stärkas. Förmågan att strida i brigader har i praktiken gått förlorad. Om det svenska försvaret också ska kunna möta allvarliga hot från en tekniskt och organisatoriskt avancerad motståndare måste denna förmåga återställas. Det handlar inte primärt om resursbrist, utan om tydliga krav på att organisera befintlig personal och materiel i högre förband.

Folkpartiet tror fortfarande starkt på Sveriges internationella engagemang. Det finns ingen motsättning mellan de förmågor vi uppnår inom ramen för internationella insatser och en nationell försvarsdimension. Dessa två uppgifter är istället ömsesidigt stärkande. Samtidigt har det blivit allt svårare att i en globaliserad värld skilja på nationell respektive internationell säkerhet. Effekterna av storskalig terrorism eller piratverksamhet slår – oavsett var de inträffar – lika hårt och snabbt också mot svenska intressen.

Folkpartiet tror på en stark svensk roll i internationella insatser och här spelar Ledningsregementet i Enköping en nyckelroll. Våra soldater i Afghanistan gör stor nytta för freden och säkerheten i landet. En central del av sin utbildning i ledning har de fått i Enköping.

För Sveriges och Enköpings del är våren 2011 särskilt viktig. Då står vi i beredskap med Nordic Battlegroup ytterligare en gång, med styrkehögkvarteret ånyo placerat på Ledningsregementet. När vi besökte regementet för några veckor sedan kunde vi stolt konstatera att NBG är mycket väl förberedda på sitt uppdrag. Synd då att oppositionen vill lägga ner NBG och ta Sverige ur beredskapen i EU.

Det är fortsatt osannolikt att Sverige skulle utsättas för militära angrepp. Men konsekvenserna av militärt våld är ändå så allvarliga att de kräver förberedelse. Vi behöver därför på nytt inrätta regionala ledningsorgan och återuppta planeringen för ett försvar av Sverige. Samtliga soldater och officerare ska vara krigsplacerade. De strategiskt mest utsatta delarna av vårt land kräver särskild uppmärksamhet. Det var till exempel ett misstag att avskaffa försvaret av Gotland. Dess betydelse för försvaret av Sverige kan knappast överskattas.

Förutsättningarna för ytterligare neddragningar av det svenska försvaret har försvunnit. Vi måste anpassa vår säkerhetspolitik till den politiska utvecklingen i vårt närområde. Därför går Folkpartiet till val på ett starkt svenskt försvar.

Allan Widman, försvarspolitisk talesperson (FP)

Maria Weimer, riksdagskandidat för Uppsala län (FP)

Skriv en kommentar

Skriv din kommentar nedan, eller använd trackback från din egen webbplats. Det finns också RSS feed för kommentarer.

Vara trevlig och skriv inget spam.

Detta är en Gravatar-aktiverade webblogg. För att få din egen globalt erkända avatar, registrera dig på Gravatar.