Home » Hemsida, Sverige, Uppsala

Sverige och svenska utmaningar 2006

29 juli 2006 Ingen kommentar

Sommaren och hösten 2006 kandiderar jag till riksdagen i Uppsala län, på plats tre på folkpartiets lista. Nedanför listar jag mina hjärtefrågor i den kampanjen.

Utbildning

Skola

Det entydiga syftet med all skolgång är något så enkelt och självklart som kunskap. Om elever går ut skolan med godkänt betyg i svenska utan att ens kunna stava eller läsa har undervisningen uppenbarligen gått i konkurs. Tyvärr finns det många elever som inte klarar av dagens svenska flumskola. En rörig och slö skola utan tydliga krav leder till allt större klasskillnader i samhället. Det är tyvärr ofta just de elever som inte har föräldrar med akademisk bakgrund som misslyckas i dagens skola. De duktiga eleverna klarar sig ändå. Därför måste dagens grundskola förändras – för de svaga elevernas skull.

Nedan finns några av de reformer som behövs för att förändra dagens flumskola till en kunskapsskola.

* Inför betyg i årskurs sex och gärna redan skriftliga omdömen från första klass. Det ger eleverna en välbehövd chans att tidigt märka om något går snett och mer studier behövs i ett ämne.

* Inför läsa-skriva-läsa-garanti, inga elever får lämna skolan utan tillräckliga kunskaper.

* Öka lärarnas befogenhet att skapa ordning och reda i klassrummet för ingen lär sig något i ett skrikit klassrum där elever pratar i mobiltelefon under lektionstimmen.

* Det är skolans skyldighet att ge svaga elever tillräcklig hjälp, samtidigt som elever som har lätt för sig också har rätt till stimulans i skolan.

* Det är viktigt att eleven själv kan välja skola. Skolvalet ska inte avgöras av bostadsområde eller lottning. Betygsintag ska vara vägledande för intag till skolan, det motiverar eleverna att plugga i stället för att söka speciella tillvalskurser för att nå till en skola de helst vill.

* Konkurrens mellan skolor skapar valfrihet för eleven och en bättre standard på utbildningen.

* Praktiskt begåvande elever ska erbjudas lärlingsutbildning på gymnasiet i nära samarbete med gymnasiet.

Universitet och högskolor

Kunskap är ett redskap för personlig utveckling. Det fria kunskapssökandet har ett egenvärde men resulterar också i kompetenta arbetstagare och värdefull forskning.

* Högskolor med högt sökandetryck ska tillföras mer resurser. Studenternas val ska styra uppbyggnaden av högskoleplatser.

* Högskolor och universitet bör rangordnas utifrån kvalitet i utbildning och forskning.

* Ge mer resurser till forskning och koncentrera det till färre lärosäten.

Arbete och företagande

Entreprenörskap och företagande är grunden till allt välstånd. Det individuella initiativtagande föder hela tiden nya fantastiska idéer världen över som bidrar till att vi mår bättre, lever längre och får större möjlighet att förverkliga oss själva. I Sverige har vi idag världens högsta skatter men långt ifrån världens bästa skola eller sjukvård. Alkohol och tobak beskattas med syftet att färre ska röka och dricka sprit. Den höga skatten på arbete leder med samma slående självklarhet till att färre arbetar. Detta verkar dock ha undgått den socialdemokratiska regeringen som i stället för att sänka skatt på arbete och lätta på snaran kring arbetsrätten försöker konstruera ”nya jobb” genom bidrag och subventioner. Vi behöver inte fler ungdomar som hänger upp gardiner för 20 kr/timmen utan fler unga på den reguljära arbetsmarknaden – med jobb som är A-kasse- och pensionsgrundande.
Arbetsrätten ska vara en regelbok för den svenska arbetsmarknaden och något som ger trygghet – men får inte bli något som hindrar människor att arbeta. Arbete är ingen rättighet som pumpas fram i regerings stora arbetsmaskin utan något som skapas genom företagande och entreprenörskap.

Här är några av de reformer jag vill driva om jag kommer in i Riksdagen för att skapa ett arbetande Sverige som andas entreprenörskap och initiativtagande.

* Sänk arbetsgivaravgiften.

* Sänk skatten på hushållsnära tjänster

* Skattestopp för alla höjningar och nya skatter.

* Avskaffa förmögenhetsskatten.

* Avskaffa fastighetsskatten.

* Inför stopplag för plusjobb och andra statligt konstruerade konstgjorda jobb.

* En flexiblare och säkrare arbetslagsstiftning med svagare anställningsskydd men större tillgång till arbetsmarknaden, enligt den danska modellen, ”flexicurity”.

* Avskaffa AMS, lägg resurserna på sänkt skatt på arbete och mer resurser till utbildning.

* Inför plattskatt (proportionell skatt) på inkomst och avskaffa statsskatten.

* Inför global frihandel för varor och tjänster, i ett första steg bör fri tjänstehandel införas i EU och tjänstedirektivet antas i sin ursprungliga form författat av Bolkestein.

Jämställdhet

Det är ingen slump att kvinnliga läkare, journalister och så gott som alla andra yrkesgrupper tjänar mindre än sina manliga kollegor. Liberal feminism handlar om just detta; att se strukturer som lägger hinder i vägen för kvinnor och att vilja åtgärda detta med lösningar som utgår från den enskilde individen.
Det är en självklarhet att alla oavsett kön ska få forma sina liv och växa som människa. För mig är det lika självklart att vara feminist som att vara antirasist. Det är viktigt att kunna se förtryckande och diskriminerande strukturer i samhället. Lika viktigt är det att sådana orättvisor bekämpas med liberala medel som utgår från individen och att all form av kvotering undviks.

Här några av de åtgärder jag tror behövs för ett mer jämställt Sverige:

* Avskaffa av monopolen inom den offentliga sektorn, konkurrens ger rättvisare lön.

* Ändrade skatteregler för ett rikt utbud av hushållsnära tjänster.

* Sänkta arbetsgivaravgifter i hela den privata tjänstesektorn

* Främja rekrytering av fler män till vård och skola.

* Individualisera föräldraförsäkringen – det enskilda föräldraskapet är inget som ska kunna överlåtas till andra parten på skattebetalarnas bekostnad.

* Tillåt fler privata alternativ inom barnomsorgen för att underlätta för båda föräldrar att förvärsarbeta.

* Polis och vårdpersonal måste få den utbildning och de resurser som krävs för att klara av sina uppgifter att upprätta ordning, hjälpa och vårda misshandlade kvinnor

* Det område som en åklagare har möjlighet att låta omfattas av besöksförbud bör vidgas för att skydda misshandlade kvinnor

* Kvinnor som så önskar skall ha rätt till vapenlicens för tårgasspray

* Män som inte accepterar utdömt besöksförbud ska kunna förses med elektronisk fotboja

* Inför könsneutral värnplikt

* Kvinnor från länder med abortrestriktioner ska kunna komma till Sverige för att utföra abort – kostnaderna ska finansieras av biståndet.

Europa

Europafrågorna genomsyrar all svensk inrikes politik. Riksdagens utskott hanterar EU-frågor i allt högre grad och det är därför viktigt att riksdagsledamöterna är insatta i Europapolitiken. Under rubriken Europa har jag samlat de frågor jag drev i valet till Europaparlamentet 2004 och som jag vill fortsätta driva i Riksdagen i den mån det är möjligt.

Striden mot Jantelagen

Jag skulle kunna sammanfatta min valkampanj 2006 som en strid mot jantelagen. Så här sammanfattar sajten www.omettord.se vad jantelagen är:

”Du ska inte tro att du är bättre än någon annan. Så kan man sammanfatta vad vi i svenskan kallar för jantelagen. Ett antal levnadsregler som påstås prägla ett svenskt sätt att vara, med ett slags institutionaliserad avundsjuka. Det sägs i lagomlandet Sverige, där jantelagen råder och där normer och attityder styrs av ett sk ”Svensson-tänkande”, kunde man till exempel läsa i GP 2002.”

Jantelagen och den mentalitet som följer på en sån inställning bidrar till att det ses snett på entreprenörskap –  varför ska någon göra något nytt och tro att hon är bättre än någon annan. Det ses även snett på duktiga skolever. Jag minns själv hur mina klasskompisar fick skämmas i klassen då de hade MVG på ett prov. Då var det epitet som ”pluggo” som kastades efter dem, samtidigt som elever med icke godkänt firades som hjältar. Jantelagen bidrar också till att det är helt legio att tävla och vara bäst i idrott men inte i matte eller fysik, detta, menar Janteförespråkarna, leder till ett elittänkande som inte är önskvärt.

Jag är övertygad om att Sverige behöver mer entreprenörskap, fler driftiga människor med initiativförmåga och en positiv syn på företagande och nytänkande och färre Jante. Detta är ett starkt skäl att rösta för en borgerlig regering i höstens val. Det förändrar inte allt men är en mycket bra början –  det förändrar matchläget till 1-0 till dig mot Jante.

Skriv en kommentar

Skriv din kommentar nedan, eller använd trackback från din egen webbplats. Det finns också RSS feed för kommentarer.

Vara trevlig och skriv inget spam.

Detta är en Gravatar-aktiverade webblogg. För att få din egen globalt erkända avatar, registrera dig på Gravatar.