Home » Hemsida, Uppsala

Stoppa diskriminering och utvisning av romer

3 september 2010 2 kommentarer

Det är 16 dagar kvar till valet och jag har idag valt att uppmärksamma Europas största minoritet och också vår mest eftersatta grupp: romerna. Det som händer i EU-länder som Frankrike är oacceptabelt och bryter mot den fria rörligheten. Det sätter också ljus på romernas situation i Sverige och i Uppsala. Idag besöker jag tillsammans med Europaparlamentariker Cecilia Wikström Uppsalaprojektet Romano Zor. Läs vårt pressmeddelande här.

Krafttag för att stoppa diskriminering och utvisning av romer

– Romerna i vårt land och runt om i Europa har i alla tider varit utsatta för diskriminering och förföljelser. Det är tragiskt att Uppsalas, Sveriges och Europas romer fortfarande är så utsatta för diskriminering och rasism. Det är dags att Sverige tar krafttag för att komma till rätta med de här problemen och en början vore synliggöra problemet. Jag kräver därför att Sverige inrättar en sanningskommission för att kartlägga de övergrepp och försummelser som begåtts mot den romska minoriteten de senaste 100 åren.

Det säger Maria Weimer (FP), riksdagskandidat för Uppsala med anledning av dagens besök vid projektet Romano Zor i Uppsala tillsammans med Cecilia Wikström (FP), Europaparlamentariker. Romano Zor är ett lokalt projekt som stöds av bland annat Uppsala Kommun och EU:s socialfond.

Maria Weimer menar vidare att ett viktigt steg för att motverka romernas utanförskap vore att etablera en romsk ungdomsledarakademi för unga romer som vill utbilda sig och engagera sig i samhällsfrågor.

– De massiva kränkningar av romers rättigheter som vi ser idag runt om i Europa är inte värdiga vårt moderna europeiska samhälle. Frankrikes massdeportering av romer är oförsvarbar ur en såväl moralisk som rättslig synvinkel och måste omedelbart upphöra. Det är helt oanständigt att deportera hela grupper av människor baserat på deras etniska härkomst, alla människor måste ovillkorligen få en seriös, rättvis och individuell prövning avslutar Cecilia Wikström.

Läs mer om Uppsalaprojektet Romano Zor här.

Cecilia Malmström (fp), EU-kommissionär, uttalar sig om hur Kommissionen bättre kan hjälpa romer.

Maria Leisser (fp), presenterade i juli rapporten för Delegationen för romska frågor.

Läs om hur den franska regeringen planerar att göra det ännu lättare att utvisa romer, trots att utrikesminister Kouchner hotat med att avgå pga massutvisningarna.

2 kommentarer »

  • Bosse said:

    Maria, eftersom du saknar kunskap om reglerna för fri rörlighet i Europa, bord du hålla tyst. Jag utnyttjar den fria rörligheten, vilket ställer stora krav på mig. Jag måste bevisa att jag kan försörja mig själv och jag måste teckna provat sjukförsäkring.

    Varför skulle Romer särbehandlas inom EU? De har samma rättigheter men uppfyller inte skyldigheterna, så enkelt är det.

  • Maria said:

    Hej Bosse,
    Visst ska romer ha samma skyldigheter som andra EU-medborgare. Men också samma rättigheter. Därför är det viktigt att veta om det har skett individuella prövningar eller är tal om kollektiv utvisning. Vi kan aldrig utvisa någon på grund av deras etnicitet. Det är heller inte tillåtet att betala någon för att de ska lämna landet och hota dem om de inte vill. Det har skett i Frankrike och måste utredas.

Skriv en kommentar

Skriv din kommentar nedan, eller använd trackback från din egen webbplats. Det finns också RSS feed för kommentarer.

Vara trevlig och skriv inget spam.

Detta är en Gravatar-aktiverade webblogg. För att få din egen globalt erkända avatar, registrera dig på Gravatar.