Home » Artiklar

Smalt och vasst – inte stort och kasst

4 april 2008 Ingen kommentar

Publicerat i FP:s medlemstidning, NU.

Europafrågan har fått nya perspektiv i svensk debatt. Miljöpartiets ledning har äntligen lagt EU-motståndet åt sidan och vill i stället verka inifrån unionen för att förbättra den. En självklar ståndpunkt för det gröna etablissemanget i resten av Europa och ytterligare ett bevis på de svenska ekologisternas bakåtsträvan att det tagit dem så lång tid. Vänsterpartiet står nu ensamt kvar som EU-kritiskt riksdagsparti. I Europaparlamentsvalet kanske också Junilistan och Sverigedemokraterna sällar sig till den EU-kritiska populistiska skaran.

Folkpartiet har i det här sammanhanget en särställning bland EU-vänner som partiet med de största EU-entusiasterna. Svenska liberaler har alltid förespråkat ett aktivt medlemskap i unionen och ofta presenterat de mest framsynta och visionära förslagen.

En välkänd slogan i våra liberala Europavalskampanjer har varit att unionen ska vara ”smal men vass”. Denna slogan har stått på två ben. Ett vasst EU har effektiva beslutsprocesser och kan leverera bra politik med starka budskap när 27 länder talar med en röst. Grundbulten för en vass union måste samtidigt vara en stark subsidiaritetsprincip. Denna tungvrickare är mer än bara en klyscha i EU-debatterna. Subsidiaritetsprincipen ska säkerställa att beslut fattas på lägsta möjliga nivå inom unionen och att arbetsfördelningen mellan EU och dess medlemsstater förblir tydlig. Därmed bör EU:s beslutsområden inte utvidgas i alla oändlighet. Det finns politikområden som inte har i Bryssel att göra – EU ska vara smalt.

För en liberal Europavän som värnar om en union som är både smal och vass blir den konsekventa frågan, vilka politikområden som då ska ligga utanför EU:s beslutsrätt. Som Sveriges mest EU-vänliga parti har vi en skyldighet att ge tydligare svar på den frågan. Hur smal vill vi egentligen ha framtidens union?

I det författningsförslag som Cecilia Malmström utarbetade 2002 stakas ett antal områden ut där EU enligt Malmström bör ha exklusiv kompetens: handel, inre marknad, valutafrågor, utrikespolitik, miljö- och immigrationsfrågor. Vidare listas ett antal områden där unionen och medlemsstaterna har delad kompetens. Bör det inte dessutom finnas ett antal områden där vi som liberaler inte vill ha något EU-inflytande alls? Behöver vi EU för en bra skolpolitik eller vår socialpolitik? Är det rimligt att ha ett europeisk kulturprogram?

Som liberaler har vi en tydlig uppgift inför Europaparlamentsvalet 2009: Ett smalare och vassare EU. Vi måste fylla vår gamla slogan med nytt innehåll och bli tydligare med att EU inte ska syssla med allt!

Maria Weimer

Ersättare till riksdagen

Folkpartiet Uppsala

Skriv en kommentar

Skriv din kommentar nedan, eller använd trackback från din egen webbplats. Det finns också RSS feed för kommentarer.

Vara trevlig och skriv inget spam.

Detta är en Gravatar-aktiverade webblogg. För att få din egen globalt erkända avatar, registrera dig på Gravatar.