Home » Hemsida, Sverige

Säg nej till datalagring!

13 september 2010 2 kommentarer

Idag kl 13.00 presenterar jag ett väljarkontrakt mot datalagringsdirektivet tillsammans med Centerpartiets kandidat Mattias Johansson. Kom till Ångström i Uppsala och lyssna på Camilla Lindberg tala vid vår manifestation.

Integritetsfrågorna har lyst med sin frånvaro i valdebatten trots att vi vet att många bryr sig om dem. Riksdagen ska i höst rösta om det så kallade datalagringsdirektivet. Direktivet medför en skydlighet för telefoni- och internetleverantörer att lagra abonnentinformation om varifrån, när och till vem man ringt och skickat sms samt avsändare och mottagare av epost. Sverige är det enda land som ännu inte har implementerat direktivet och jag hoppas att vi kan avstå från det. Det skulle starkt inkräkta på både privatliv, företagshemligheter och meddelarfrihet att lagra denna mängd data under längre tid. Erfarenheter från bla Tyskland visar bland annat att implementeringen av direktivet inte fått någon positiv effekt alls för brottsbekämpningen. Dessutom har den tyska författningsdomstolen förklarat att direktivet strider mot den tyska grundlagen.

Förutom de integritetskränkande effekter direktivet skulle ha kommer det att kosta oss dyrt att implementera det. Enligt den läckta Lagrådsremissen skulle det kosta både rättsväsendet, Post- och Telestyrelsen samt de privata internetoperatörerna stora summor pengar att implementera. Beräkningar finns från Danmarks erfarenheter som visar att det kostade en kvarts miljard att implementera direktivet. Sverige som är ett större land skulle sannolikt betala ännu mer.

Europaparlamentets utskott röstade emot direktivet när det behandlades hösten 2005 och senare i parlamentets plenum röstade samtliga svenska ledamöter mot, förutom socialdemokraterna. Detta om något är ett tecken på hur stor tveksamhet som rådde redan då kring integritetsfrågorna och direktivets egentligen verkning. Den socialdemokratiska regeringen röstade sedan våren 2006 för direktivet i ministerrådet. Detta innebär att Alliansregeringen nu tvingas implementera något som Thomas Bodström förespråkat under (s)-regeringens tid.

Stark kritik riktades även från europeiska datatillsynen och samma myndighet ifrågasatte om direktivet verkligen var nödvändigt.

Frågan ställer sig vad som händer om Sverige inte implementerar direktivet, jo då får vi böta. Och det handlar om saftiga belopp. Antaligen siffror i hundratusenklassen per dag som vi inte implementerar det. Det är ju heller ingen attraktiv lösning. Men min förhoppning är att om vi kan bilda tillräckligt mycket opinion i Sverige och övriga EU medan de olika nationella granskningarna pågår i bla Tyskland och Rumänien så kommer medvetandet att höjas om direktivet och en revidering kunna ske.

Vi behöver bli fler som vågar rösta för integriteten. Jag utmanar härmed alla andra kandidater i Uppsala län att ta ställning mot direktivet.

Skrivet av andra bloggare: Camilla Lindberg, Mathias Sundin, SvD om riksdagens diskussioner om lagringstid för data, mer om datalagring och integritet.

Bloggar om vårt väljarkontrakt: Lake, Mattias Johansson.

2 kommentarer »

  • Markus "LAKE" Berglund said:

    Tack för länken, och tack för att du tar tydlig och kompromisslös ställning i en så viktig demokratifråga!

    :-)

  • Göran said:

    Tack för detta initiativ. Jag har sökt med ljus och lykta efter en liberal i Uppsala som tar frågan om integritet på allvar. Nu är sökandet över och den 19/9 vet jag vem som får min röst.

Skriv en kommentar

Skriv din kommentar nedan, eller använd trackback från din egen webbplats. Det finns också RSS feed för kommentarer.

Vara trevlig och skriv inget spam.

Detta är en Gravatar-aktiverade webblogg. För att få din egen globalt erkända avatar, registrera dig på Gravatar.