Home » Artiklar

Rösta på kärnkraften

18 juni 2010 Ingen kommentar

Publicerad i Dagens Industri den 18 juni 2010.

Ett förnyat förtroende för ­allians­­regeringen i höstens val innebär också ett definitivt steg till på vägen mot nya kärnkraftsreaktorer i Forsmark, skriver Carl B Hamilton och Maria Weimer (FP) på DI Debatt.

Riksdagen fattade i går ett historiskt beslut att slopa det byggförbud för kärnkraft som har funnits i Sverige sedan folkomröstningen. Tillsammans med avskaffandet av den så kallade tankeförbudslagen 2006, är detta det viktigaste beslutet på länge för att utveckla en modern svensk energipolitik.

Nu kan diskussioner om framtidens kärnkraft äntligen ta vid. Hur ska framtidens kärnkraftverk konstrueras och var ska de placeras? Teknikutvecklingen har gått snabbt fram sedan ­våra gamla reaktorer byggdes. Hur tar vi bäst vara på svensk forskning och ­utländska erfarenheter på området? Det finns ännu inga svar på dessa ­frågor utan de kräver en ingående ­analys de närmaste åren.

Folkpartiets slutsats är att det är kraftbolagen – i praktiken Vattenfall, Eon och Fortum – som ska planera, bygga och driva nya reaktorer. Det är också de som avgör var och hur många reaktorer som byggs inom ramen för maximalt tio ersättningsreaktorer.

Med tanke på befolkningstillväxt och den ekonomiska expansionen i regionen kan så småningom en ny ­reaktor komma att byggas i Forsmark. Med en ny reaktor i Forsmark slipper man stora energiförluster vid ­över­föring av el.

För bara två veckor sedan valde Svensk kärnbränslehantering, SKB, att planera slutförvaringen av vårt ­svenska kärnbränsle i Forsmark. Det bety­der att infrastrukturinvesteringar redan är planerade i området.

Folkpartiet är stora Europavänner, och vi ser gärna att vi också kan exportera koldioxidren el till en gemensam europeisk energimarknad, för att på så sätt minska koldioxidutsläppen från dagens fossilbaserade anläggningar i Polen och Tyskland.

Kärnkraften blir en viktig valfråga. Alliansregeringens ­klimat­vänliga och ambitiösa energi­politik står mot stora löften och ­glädje­kalkyler från oppositionen.  I går kom Sverige ett steg närmare en trygg svensk elförsörjning. I höstens val är det väljarnas tur att ta nästa steg.

Ett förnyat förtroende för ­allians­­regeringen i höstens val innebär också ett definitivt steg till på vägen mot nya kärnkraftsreaktorer i Forsmark.

Carl B Hamilton, riksdagsledamot (FP), ordförande, näringsutskottet, talesman, energi­frågor

Maria Weimer, riksdagskandidat (FP) Uppsala län

Skriv en kommentar

Skriv din kommentar nedan, eller använd trackback från din egen webbplats. Det finns också RSS feed för kommentarer.

Vara trevlig och skriv inget spam.

Detta är en Gravatar-aktiverade webblogg. För att få din egen globalt erkända avatar, registrera dig på Gravatar.