Home » Hemsida, Uppsala

Romerna – det glömda Sverige

3 september 2010 Ingen kommentar

Samtal på Romanozor tillsammans med Katja, en av deltagarna i projektet.

Idag besökte jag Uppsalaprojektet Romanozor tillsammans med Europaparlamentariker Cecilia Wikström. Vårt möte med projektledaren Caroline Mahdavi bekräftade den bild vi hade om hur utsatta och marginaliserade romer är. Efter ett och ett halvt års idogt arbete och couchning har Romanozor framgångsrikt lyckats slussa in flera av de totalt 35 deltagarna i arbete. Vi talade med Katja som varit en av deltagarna i projektet som berättade om vilka svårigheter romska skolbarn har med kulturkrockar och studieovana föräldrar som inte ser positivt på deras skolgång.

Vi lyfte särskilt fram två förslag i rapporten från Delegationen för romska frågor. En sanningskommission skulle kunna bidra till att upplysa allmänheten om den förföljelse och de myndighetsövergrepp som romer utsatts för och samla vittnesmål om romernas historia. I rapporten nämns lyckosamma exempel från Sydafrika och Irland. En ungdomsledarakademi skulle kunna ge romska ungdomar ledarskapsutbildning och framtidstro och även uppmunta engagemang i samhällsfrågor. Katja och Caroline höll med om att det nu är dags att romerna själva engagerar sig politiskt och kämpar för sina rättigheter. Många är upprörda och ilskna efter det som hänt i Frankrike – förhoppningsvis kan det leda till positiva drivkrafter och envilja att förändra situationen. När vi precis skulle gå berättade Katja att hon med sina romska vänner bestämt att gå och rösta tillsammans på valdagen. Det var första gången som hennes vänner bestämt sig för att rösta. Det kommer att bli en härlig syn i Sävjaskolan på valdagen när en stor grupp romska kvinnor tågar iväg tillsammans med sina familjer för att påverka svensk politik.

Uppdatering av EU-diskussionen: EU observer skriver om att den franska massutvisningen mycket väl kan ha varit olaglig. Vi väntar nu på Kommissionens rapport i frågan.

EU-minister Birgitta Ohlsson diskuterar frågan i radio.

Skriv en kommentar

Skriv din kommentar nedan, eller använd trackback från din egen webbplats. Det finns också RSS feed för kommentarer.

Vara trevlig och skriv inget spam.

Detta är en Gravatar-aktiverade webblogg. För att få din egen globalt erkända avatar, registrera dig på Gravatar.