Home » Hemsida, Sverige

Nya unga liberaler

3 december 2006 Ingen kommentar

I helgen har Liberala ungdomsförbundets kongress hållits på Kungsholmen i Stockholm. Själv har jag avgått som ledamot av förbundsstyrelsen. Avgått har även vår mångårige ordförande Fredrik Malm. Tillträtt har en ny styrelse med en ny ordförande i spetsen. Frida Johansson Metso leder nu LUF.

Frida kommer att göra ungdomsförbundet gott. Även om jag och Frida inte delar alla politiska åsikter – hon vill tex bevara Systembolaget, jag vill avskaffa det, hon vill sänka skatterna, jag vill sänka dem ännu mer, hon vill ha tvångsvård för alkoholister, jag tror på frihet under ansvar – men trots att våra åsikter ibland går isär tror jag att hon kan bli en bra ordförande för LUF.

Dataskandalen från valrörelsen kastade givetvis en viss skugga över kongressen. I dechargeutskottets berättelse kritiseras förbundet för hanteringen av skandalen. Det finns många lärdomar att dra av skandalen och min förhoppning är att den nya ledningen lär sig alla dessa läxor; om krishantering, mediahantering och etiskt förhållningssätt i det politiska arbetet.

I den processen kan förbundets nya etiska riktlinjer bidra till en bra diskussion. Dokument antogs vid styrelsens sista möte i oktober och utgör en bra grund för samtal kring etik i det dagliga arbetet.

De unga liberalerna behövs i svensk politik, alliansregeringen behöver en liberal blåslampa. Till den nya styrelsen vill jag säga: Lycka till!

Skriv en kommentar

Skriv din kommentar nedan, eller använd trackback från din egen webbplats. Det finns också RSS feed för kommentarer.

Vara trevlig och skriv inget spam.

Detta är en Gravatar-aktiverade webblogg. För att få din egen globalt erkända avatar, registrera dig på Gravatar.