Välj en sida

Publicerad i Enköpingsposten den 23 augusti 2014.

Krisen i Ukraina visar att vi lever i en farlig värld. Vi ser en ny hotbild i Europa med ett spänt säkerhetspolitiskt läge som beskrivs som det värsta sedan kalla krigets slut. Miljöpartiets svar på detta är att gå till val på att skära ner på det svenska försvaret. Besparingar på 1,4 miljarder kronor föreslås. Det är för mig ofattbart hur detta rimmar med målsättningen ”att skapa en säkrare värld” som beskrivs på MPs hemsida.

Samtidigt som krisen i Ukraina pågår allvarliga konflikter i länder ibland andra Sydsudan, Centralafrikanska republiken, Östra DR Kongo och Irak. Gemensamt för dessa länder är grova övergrepp mot civila och enorma behov av militärt skydd. Miljöpartiets besked till de kvinnor och barn som behöver vårt stöd är att hänvisa till ”icke-militära medel”. Partiet är emot militära insatser och har konsekvent röstat nej till att stärka EU:s utrikes- och säkerhetspolitik och svenskt deltagande i Nordic Battle Group. Miljöpartiets försvarspolitik är närmast naiv och bygger på en världsbild mycket långt från verkligheten.

Folkpartiet vill i stället se ökade resurser till försvaret, aktivt deltagande i internationella insatser för fred och säkerhet, en stark europeisk säkerhetspolitik samt ett svenskt medlemskap i Nato.

Hur vill Miljöpartiet försvara Sverige vid händelse av en konflikt i vårt närområde? Varför ska inte Sverige bidra till militära insatser för att skydda civila i konflikter? Hur hindrar du ett barn från att bli lemlästat med ”icke-militära medel”? Hur skyddar du ett flyktingläger från att bli anfallet utan militär närvaro?

För att få svar på mina frågor till Miljöpartiet har jag utmanat MPs toppnamn till riksdagen på en debattduell om utrikes- och försvarspolitik imorgon lördag. Är du nyfiken? Kom till torget i Enköping imorgon lördag kl 12.00 och lyssna på vår debatt.

Maria Weimer, riksdagskandidat (FP) Uppsala län