Home » Hemsida, Sverige

Miljöteknik i stället för klimatpanik

10 augusti 2010 Ingen kommentar

Sedan FN:s klimatpanel drog världens uppmärksamhet till den globala uppvärmningen, har miljöfrågan varit på allas läppar. Äntligen

Toyotas elbil

har miljöfrågan blivit politisk igen och det finns ökad medvetenhet om havsdöd, föroreningar, utrotade arter mm. Debatt om miljöskador är såklart en förutsättning för förändring. Vi har en skyldighet att bevara miljön för kommande generationer och har också ett stort intresse av att göra det för vår egen skull. Om man inte längre kan bada i Östersjön utan att vara rädd för alger med nervgift – då har problemet krupit alldeles inpå vår vardag.

Men i diskussioner om miljöpolitik lever också domedagsprofetior om att vi nu alla måste tillbaka till Hedenhös, odla morotsland och sluta flyga – för att klara klimatmålet. Många tror på allvar att vi radikalt måste skala ner på både konsumtion och internationell handel för att kunna tillgodose miljökraven. Det är helt fel väg att gå. Jag vill hävda att tillväxt och utveckling är det som kan lösa problemet. Med entreprenörskap, nya uppfinningar och tekniska lösningar kan vi hitta nytt flygbränsle, använda elbilar och omvandla våra sopor till biogas.

Om just detta skrev jag tillsammans med Marit Paulsen i UNT häromveckan. Miljöteknik är nyckeln till framgång – visserligen med visst stöd från politiker som behöver ha både insikt och ge ekonomiskt stöd för att utvecklingen ska skyndas på. Vi i Sverige har kommit långt på området och borde satsa ännu mer på att exportera vår kunskap och bidra till att fler länder kan tillgodogöra sig tekniska lösningar.

Skriv en kommentar

Skriv din kommentar nedan, eller använd trackback från din egen webbplats. Det finns också RSS feed för kommentarer.

Vara trevlig och skriv inget spam.

Detta är en Gravatar-aktiverade webblogg. För att få din egen globalt erkända avatar, registrera dig på Gravatar.