Välj en sida

Sopor på väg att bli till gas

Igår fick Uppsala besök av Anita Brodén, riksdagsledamot för Fp från Västra Götaland. Jag hade bjudit in Anita för en dag i miljöpolitikens tecken. Anita är något av en miljöguru i partiet och har ett stort engagemang för frågorna.

Vi hade valt ut Uppsalas biogasanläggning för ett studiebesök och blev snabbt imponerade av den kunniga föreläsaren, den fascinerande biogasprocessen och…måste erkännas….den ihärdiga stanken.

Uppsala biogasanläggning tar hand om ca 7000 ton organiskt avfall varje år, både hushåll, slakterier och butiker. Avfallet omvandlas på några veckor till biogas som sedan driver Uppsalas biogasbussar. Vi har idag 54 bussar i Uppsala som går på biogas, det motsvarar ca 30% av de totala kilometrarna körda. Om man gör biogas av 367 bananskal räcker det för att köra från Uppsala city ända till Sävja.

Teknikens utveckling och möjligheten att köra buss på sopor är respektingivande. Med miljöteknik kommer vi att kunna lösa en stor andel av dagens miljöproblem. Men det krävs också politiker som tror på den nya tekniken och vågar satsa, även om den är i sin linda. Och en sådan politiker var Sten Jonsson (fp) som redan i slutet av 80-talet motionerade om att bygga en biogasanläggning i Uppsala. Sten var också med på vårt studiebesök och kunde stolt konstatera att hans ”baby” var välfungerande.