Home » Hemsida, Sverige

Liberal miljöpolitik del 1

5 juni 2010 Ingen kommentar

Jag utlovade häromdagen på bloggen att jag skulle bena ut min vision om liberal miljöpolitik. Här följer några rader. Först ett tack till er som skrivit till mig om era hjärtefrågor för miljön, hoppas kunna svara er så småningom.

För mig som liberal är det viktigt att inte påtvinga människor en viss livsstil. Klimathotet ska inte göras till skäl för politiska pekpinnar om hur människor ska leva.

Som folkpartist är jag framtidsoptimist och vill verka för liberala svar på miljöproblemen.

Om vi börjar med den övergripande frågan om klimatet. Jag tror precis som en majoritet i forskarvärlden att en del av jordens uppvärmning vi sett på senare år är antropogen, dvs orsakad av människan. För att sakta ner uppvärmningstakten anser jag att vi människor bör anstränga oss för att minska koldioxidutsläppen. Precis som utvecklingsländerna hävdar, har västvärlden och industriländerna bidragit till den största delen av koldioxidutsläppen. För att kunna påverka u-länder (som ju i dagsläget är de största bovarna) att sänka sina utsläpp tycker jag därför att vi bör gå före såsom moraliska förebilder och för att utveckla ny miljöteknik.

Klimatåtgärder måste vidtas på ett internationellt plan, genom FN och EU. Koldioxidskatt, utsläppsrätter och trängselavgifter är viktiga instrument. De stora skiljelinjerna mellan partierna och blocken uppstår när vi diskuterar hur mycket koldioxidskatt vi kan acceptera. I Folkpartiet är vi kritiska till miljöpartiets förslag till kilometerskatt som skulle slå hårt mot företag framför allt i skogslänen och som troligtvis skulle leda endast till marginella minskningar av utsläppet. I stället föreslår vi en klimatbilspremie där staten subventionerar utsläppsfria bilar. Vi tror heller inte på förslaget att lägga ner allt flyg söder om Sundsvall som länge varit ett mp-krav. Hellre tror jag på en satsning på nytt flygbränsle för att minska utsläppen och på att konkurrensutsätta SJ för bättre och billigare tåg (som kanske till och med kan ankomma i tid) för att på längre sikt kunna ersätta kortdistansflyg. Dessutom bör staten sluta ge statligt stöd till olönsamma flygbolag såsom SAS.

Det börjar bli lite halvmörkt utanför fönstret till och med här i den härjedalska sommarnatten där jag befinner mig ikväll. Detta får därför bli slutet på del 1 om liberal miljöpolitik. Fortsättning följer.

Skriv en kommentar

Skriv din kommentar nedan, eller använd trackback från din egen webbplats. Det finns också RSS feed för kommentarer.

Vara trevlig och skriv inget spam.

Detta är en Gravatar-aktiverade webblogg. För att få din egen globalt erkända avatar, registrera dig på Gravatar.