Home » Artiklar

Köp en utsläppsrätt till farmor

11 december 2009 Ingen kommentar

Publicerad i UNT, 11/12 2009.

Miljöpolitiken är till för att vi människor ska kunna fortsätta äta, dricka, leva och andas. Men lika viktigt är det att våra städer kan fortsätta utvecklas, att vi kan resa och handla. Med marknadsanpassade liberala åtgärder kan vi göra både och. Det bästa julklappstipset är därför utsläppsrätter. Det skriver Maria Weimer (FP).

I dagarna samlas 15 000 delegater från 192 länder i Köpenhamn för att diskutera hur utsläppen av växthusgaser kan minskas. Kyotoprotokollets målsättning sträcker sig bara till 2012 och räcker inte till längre. I den danska huvudstaden kan förhoppningsvis ett nytt avtal klubbas som ålägger länder att minska utsläppen.

Klimatfrågan fick nytt liv efter att FN:s klimatpanel 2007 med större säkerhet än tidigare kunde peka ut att mänskliga utsläpp orsakar den temperaturhöjning som observerats. Al Gore beredde sedan vägen för en världsomfattande kampanj för att uppmärksamma jordens uppvärmning.

Sedan dess har kraven på åtgärder haglat i debatten. Alltför ofta handlar det bara om att utsläppen ska minska inte hur det ska ske. Och när väl det senare inträffar brister det ofta i både balans och konstruktivitet. För mig som liberal är det viktigt att inte påtvinga människor en viss livsstil. Klimathotet ska inte göras till skäl för politiska pekpinnar om hur människor ska leva.

Som folkpartist är jag framtidsoptimist och vill verka för liberala svar på miljöproblemen. Det börjar med personligt ansvar och engagemang. Konsumentmakt är en viktig del i miljöarbetet. Såsom medvetna konsumenter kan vi styra producenter.

Vi kan även själva påverka vår energiförbrukning. Via kunskapsöverföring och ny teknik i hemmet kan förbrukning medvetandegöras och effektiviseras. Politikers roll bör vara att underlätta för individen att fatta klimatsmarta val.

En självklar princip bör vara att den som förorenar ska betala för sig. Styrmedel i form av trängselavgifter har fungerat utmärkt för att minska trycket på överbelastade vägar, i London liksom i Stockholm. Det bör införas även i Uppsala och övriga landet. Även system med äganderätter är en effektig metod som använder marknadskrafter i miljöpolitiken.

Teknikoptimism, uppfinningsrikedom och entreprenörskap kan göra underverk för miljön. Forskning och teknikutveckling bör därför främjas i högre grad. Framför allt bör vi svenskar kunna exportera miljövänlig teknik till länder som ännu inte hunnit så långt i sitt miljöarbete. Ökad frihandel är också ett steg på vägen och bidrar till att smart teknik sprids snabbare.

Frågan om energi har på sistone blivit en kontroversiellt och internationellt sett mycket känslig fråga. Europa har upplevt både gaskrig och energitvister de senaste åren. Sveriges elproduktion är baserad på vattenkraft och kärnkraft och är i princip fri från klimatpåverkande utsläpp. Därför bör vi i mycket större utsträckning exportera el till övriga Europa. En europeisk energimarknad skulle också minska sårbarheten och möjliggöra effektivare användning av energi.

Handel med utsläppsrätter är ett lysande exempel på hur marknadskrafter kan styra miljöpolitiken. Utsläppsrätten ger tillstånd att släppa ut en viss mängd växthusgaser under en tidsperiod. I dag kan du som individ köpa utsläppsrätter på nätet.

Systemet finns redan på europeisk nivå och bör spridas till lokal nivå men även till andra länder utanför EU. Tänk om Kina och Indien anslöt sig till handel med utsläppsrätter, vilken effekt det skulle ha på de globala utsläppen!

Det finns med andra ord gott om förslag för att minska växthuseffekten. Vi behöver helt enkelt mer uppfinningsrikedom och mindre skrämselpropaganda i miljöpolitiken. Hur utsläppen ska minskas är minst lika viktigt som att de ska minska.

Forskningsrönen om jordens uppvärmning måste tas på allvar. Samtidigt får debatten inte utmynna i panik och förhastade åtgärder som begränsar tillväxt och utveckling. Miljöpolitiken är till för att vi människor ska kunna fortsätta äta, dricka, leva och andas i naturen. Men lika viktigt är det att våra städer kan fortsätta utvecklas, att vi kan fortsätta resa och handla. Med marknadsanpassade liberala åtgärder kan vi göra både och. Det bästa julklappstipset är därmed att gå och köpa utsläppsrätter till familjen.

Maria Weimer
kandidat till riksdagslistan, Uppsala län (FP)

Skriv en kommentar

Skriv din kommentar nedan, eller använd trackback från din egen webbplats. Det finns också RSS feed för kommentarer.

Vara trevlig och skriv inget spam.

Detta är en Gravatar-aktiverade webblogg. För att få din egen globalt erkända avatar, registrera dig på Gravatar.