Välj en sida

Publicerat i Arbetarbladet den 22 augusti

Det senaste halvåret har den säkerhetspolitiska situationen i Europa dramatiskt förändrats.
Vi har upplevt vad många kallar den största krisen sedan kalla krigets slut. Rysslands agerande i Ukraina förvånade nästan alla; att ett land i Europa som vi samarbetat med helt sonika annekterar en del av ett självständigt grannland. Inte många hade kunnat förutspå det.

Även om det inte finns några akuta ryska hot mot Sverige har händelserna i Ukraina visat att vi måste sluta vara naiva. Försvarsanalyser får inte utgå från glädjekalkyler. Sverige behöver ta det nya säkerhetspolitiska läget i Europa på allvar och göra en nykter analys av vår försvarsförmåga och sedan dra konsekvenserna av det.

Försvarsberedningens rapport går ett steg på rätt väg när det gäller ökade resurser till försvaret. Det är ett viktigt om än inte tillräckligt ställningstagande. Folkpartiet skulle gärna se att ännu mer resurser tilldelas försvaret. Vi ska satsa på det som ger förmåga här och nu, det vill säga övningar, bättre beväpning av stridsflyg och örlogsfartyg samt bättre beväpning till Hemvärnet. Vi vill också förbättra anställningsvillkoren för soldaterna och belöna dem som fullgör sin utbildning och sina övningar. Sist och kanske viktigast är ett svenskt medlemskap i Nato.

Inget annat parti utom Folkpartiet har tagit tydlig ställning för Nato. Några andra partier föreslår en parlamentarisk utredning om Natomedlemskap. Den åsikten delar jag och Folkpartiet. Men samtidigt undviker han att ta ställning i frågan om medlemskap. Jag tycker det är dags för övriga partier att komma ut ur Nato-garderoben. Fler partier bör öppet ställa sig bakom ett svenskt medlemskap såsom Folkpartiet gör.

Det starkaste argumentet för ett svenskt Natomedlemskap är att Sverige skulle få ta del av Natos försvarsgarantier, genom den så kallade artikel 5 i Natos fördrag. Därmed har vi rätt att få hjälp att försvara vårt territorium i händelse av angrepp. Det skulle innebära en ovärderlig trygghet och förutsägbarhet för den svenska försvarsplaneringen. Dagens partnerskap med Nato ger oss inte de garantierna. Inte heller EU kan ge samma säkerhet. Som fullvärdig medlem skulle Sverige dessutom få fullvärdigt inflytande i organisationens beslutsprocesser på ett annat sätt än idag.

Det är dags att våga se sanningen i vitögat. Krisen i Ukraina har visat oss att kejsaren är naken, Sveriges försvarsförmåga är inte tillräcklig för den säkerhetspolitiska verklighet vi lever i år 2014. Folkpartiet är hittills det enda parti som har insett det.

Maria Weimer (FP)
riksdagskandidat Uppsala län