Home » Artiklar

Kärnkraft för miljön och jobben

15 juni 2010 Ingen kommentar

Följande debattartikel publicerades i UNT av Ismail Kamil och mig. Vi är Fp:s två toppnamn i Uppsala län, valet 2010.

Klimathotet är ett av vår tids stora problem. De svenska utsläppen av växthusgaser måste minskas. För Folkpartiet handlar det om att kombinera ambitiösa klimatmål med välfärd och jobb, skriver Ismail Kamil och Maria Weimer.

Sveriges elproduktion bygger till nära hälften på kärnkraft. Inom några år kommer dock reaktorer att behöva stängas av på grund av åldersskäl. Den gångna vargavintern, där en del kärnkraftsreaktorer stod stilla, ger oss en klar bild av hur det kan bli utan kärnkraft. Folkpartiet tycker det måste bli tillåtet att bygga nya kärnreaktorer för att ersätta de gamla.

Sveriges riksdag kommer med all sannolikhet att på torsdag rösta för en ny kärnkraftspolitik. Förslaget innebär bland annat att beslutet om avveckling av kärnkraften upphävs från och med 1 augusti i år och att ny kärnkraft blir tillåten från och med 1 januari 2011.

Våra politiska motståndare som vill stänga Forsmark och Oskarshamn brukar framhäva alternativa energikällor som lösning. Visst ska forskningen kring förnybara källor fortsätta men att tro att sol, vind och vatten kan ersätta kärnkraftverken under de kallaste februarinätterna – det är naivt.

Vindkraften står för i genomsnitt cirka två procent av elproduktionen. När det var som kallast och mest vindstilla levererade vindkraften i genomsnitt en procent av den totala elproduktionen.

Elen är viktig för Sveriges välstånd och ekonomiska utveckling. Enbart förnybara källor kommer inte under de kommande decennierna att kunna leva upp till vårt behov av en omfattande och stabil elproduktion. Det finns bara två realistiska utgångar vid ett avskaffande av kärnkraften: antingen tvingas svensk basindustri läggas ned eller så måste Sverige börja importera rysk gas och kolkraft.

För oss är det självklart att de gamla kärnreaktorerna ska ersättas med nya. Kärnkraften behövs för att säkerställa rimliga elpriser för villaägare och för att behålla och utveckla svensk basindustri.

På torsdag tar Sveriges riksdag ett litet steg mot att trygga svensk elförsörjning. I höstens val kan du ta ett stort steg för att säkra rimliga elpriser.

Ismail Kamil
Maria Weimer
riksdagskandidater (FP)

Skriv en kommentar

Skriv din kommentar nedan, eller använd trackback från din egen webbplats. Det finns också RSS feed för kommentarer.

Vara trevlig och skriv inget spam.

Detta är en Gravatar-aktiverade webblogg. För att få din egen globalt erkända avatar, registrera dig på Gravatar.