Välj en sida

Jag tillhör dem som de senaste åren försökt påverka Folkpartiets Mellanösternpolitik i mer balanserad riktning. Tyvärr har partiledningen ofta gått ut med skarpa, mycket Palestinakritiska budskap som ensidigt stöttat Israel. Nästan aldrig har partiet tagit hänsyn till den komplexa situationen i regionen och de goda krafter som finns på Västbanken och i Fatah och som behöver allt stöd de kan få. Men det finns många som delar min uppfattning i frågan och vill se en nyansering av FP.s politik. Senast i januari skrev en grupp folkpartister på DN om vikten av förståelse för Palestinas FN-ansökan.

Nu stundar omröstning i FN:s generalförsamling om Palestinas ansökan om att få observatörsstatus. Äntligen har Folkpartiledningen hittat en bra balans i frågan och ger nu sitt stöd till att Palestina ska få högre status. Resonemanget är helt rätt, president Abbas och de demokratiska krafterna i Fatah måste få ett erkännande för sina fredsansträngningar.

Läs hela TT-texten nedan.

FP vill ge Palestina högre FN-status
Stockholm (TT)
Folkpartiet vill att Sverige ger Palestina permanent observatörstatus i FN, men utan rösträtt.
— Att ge president Abbas det erkännandet för de fredsansträngningar han gör är en lämplig markering från världssamfundet, säger Folkpartiledaren Jan Björklund till TT.
Däremot är FP inte berett att erkänna Palestina som fullvärdig nation förrän hela Palestina, inkluderande Västbanken och Gaza, gemensamt erkänner Israels rätt att existera.
I förra veckan ville utrikesminister Carl Bildt (M) inte säga hur Sverige kommer att ställa sig till den resolution som väntas komma upp i FN inom kort. Tvärtom uttryckte han farhågor för att tidpunkten var olämplig.
— Regeringen kan slutligen ta ställning först när vi ser resolutionstexten, och vårt ställningstagande underlättar att komma överens, säger Jan Björklund.