Välj en sida

Jag har en vision!

Jag har en vision om ett federalt Europa, en union där alla Europas länder är medlemmar, en union som driver en aktiv politik för mänskliga rättigheter och demokrati i världen.

I valet till Europaparlamentet 2004 drev jag personvalskampanj på Folkpartiets lista och var Liberala ungdomsförbundets toppkandidat. Sammanlagt fick jag 2287 personkryss. Tyvärr räckte inte resultatet för att bli invald i parlamentet.

Jag har här samlat mina hjärtefrågor från valkampanjen. Frågor om fristad Europa och frihandel ligger mig fortsatt mycket varmt om hjärtat. Efter att konstitutionen röstats ner i Frankrike och Nederländerna behövs ett tydligt politiskt ledarskap för att staka ut EU:s framtida väg. Det är viktigt att Europas medborgare äntligen involveras i processen. Så här ser min vision ut om EU:

Smalt men vasst
EU ska inte syssla med allt utan bara det som EU är bäst på. En tydlig fördelning av beslutsområden ska finnas så att alla vet vad som är EU:s uppgift och vad som är Sveriges sak att besluta om. EU ska ha befogenhet över ett fåtal områden, resten ska skötas av medlemsländerna eller dess regioner och kommuner.

Fristad Europa
Tusentals människor dör på vägen till Europa. Drunknar på trasiga flottar i Medelhavet eller kvävs i mörka lastbilsutrymmen. Vi måste öppna EU:s gränser för flyktingar. Visumkrav ska slopas, och transportörsansvaret avskaffas. En gemensam asylpolitik ska göra det lättare för flyktingar att söka sig till Europa. EU får inte bli fästning Europa utan ska i stället bli fristad Europa.

Turkiet in i EU – när de uppfyller kraven
Det är fantastiskt att EU 2004 utvidgas med 10 nya medlemsländer. Men Europa är större än så och många länder står på kö. Det är en självklarhet att Balkanländerna och Turkiet ska få bli medlemmar i EU när de uppfyller kraven. EU måste ställa stenhårda krav när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati i ansökarländerna.

Frihandel i Europa
Frihandel är vägen till välfärd. EU för idag en egoistisk handelspolitik som ensidigt skyddar egna intressen och producenter. EU:s tullmurar måste rivas och handelshinder avskaffas. EU ska inte vara protektionistiskt utan i stället införa frihandel även mot omvärlden! Det tjänar vi alla på; både europeiska företag och producenter i tredje världen.

Mer arbetskraft till EU
Det måste vara lättare att ta sig till EU för att arbeta. När halva Europa går i pension om 20 år behöver vi arbetskraft. Bara Norrland skulle behöva en miljon i arbetskraftsinvandring. I framtiden kommer Europa att bli tvunget att konkurrera med andra högutvecklade länder såsom Indien, Kina och USA. Ett tillväxtkraftig EU kan bara vara ett öppet EU där alla som vill får bosätta sig.

Avskaffa jordbrukstödet
Idag går halva EU:s budget till att subventionera franska kor. Samtidigt som afrikanska bönder tvingas svälta när deras jordbruk slås ut av det europeiska överskottet. Som liberal kan jag inte acceptera att en enskild produktionssektor prioriteras. EU:s jordbruksstöd måste avvecklas. Därmed frigörs mer än halva EU:s budget. Pengarna borde gå till att sänka medlemsavgiften och höja EU:s demokratibistånd.

Medborgarnas union
EU ska inte vara staternas union utan medborgarnas. Parollen ”en person – en röst” ska gälla. Därför måste din röst få större betydelse i EU. Europaparlamentet, där de folkvalda sitter, måste få mycket mer makt. Besluten ska fattas av folkets representanter och inte av tjänstemän.

Stoppa vår tids slaveri
Människohandeln växer sig stark vid EU:s gränser. Allt fler kvinnor och barn forslas till Europa för att säljas som slavar på den europeiska sexmarknaden. Vi kan aldrig acceptera att man handlar med människoliv. Det behövs mer resurser för att stoppa människohandeln och sexslaveriet. Genom ökat samarbete går det att minska den organiserade brottsligheten.

Ett demokratiskt EU
Om EU skulle söka medlemskap i EU idag skulle det bli avslag. EU är nämligen inte tillräckligt demokratiskt. Ministerrådet ska inte förhandla bakom stängda dörrar utan beslut ska fattas i Europaparlamentet under demokratiska omröstningar. Det måste finnas en tydlig federal maktfördelning mellan EU-organen och medlemsländerna. Då blir det också lättare för medborgarna att följa beslut och EU blir mer tillgängligt.

En europeisk offentlighetsprincip
Offentlighet ska gälla även i EU. Det är en hörnsten i demokratin att medborgarna kan få tillgång till dokument och protokoll. Sverige har en unik tradition av öppenhet och tillgänglighet som vi bör föra ut till resten av Europa.

Ett EU som försvarar mänskliga rättigheter
EU ska vara den stora garanten för demokrati och mänskliga rättigheter i världen. Med en samlad röst är vi så otroligt mycket starkare än som ensamt land. Frihet är inget som kan förhandlas bort till förmån för bättre handelsrelationer.

Lägg ner flyttcirkusen
Varje månad flyttar hela Europarlamentet från Bryssel en vecka till Strasbourg. Hela flyttkalaset kostar 2 miljarder per år. Denna flyttcirkus bör stoppas och parlamentets arbete förläggas helt till Bryssel. Pengarna som idag går till flytten skulle kunna användas på ett bättre sätt.

Ett europeiskt försvar
Världen behöver mer fred inte fler alliansfria länder. Sverige bör inta en mer aktiv roll i det europeiska fredsarbetet. Ett samordnat europeiskt försvar bör därför utvecklas inom ramen för NATO. Denna ständiga fredsstyrka ska alltid finnas till hands för att kunna rycka in i konfliktdrabbade områden när så behövs.