Home » Europa, Hemsida, Uppsala

Europadagen – till minne av farfar

10 maj 2010 Ingen kommentar

5-årings teckning av Europa - CC-Flickr

I går firade jag Europadagen på Uppsalas gator och torg. Vi höll i ett torgmöte och delade ut euro i chokladpengar och liberala flygblad med vår Europavision.

Den 9 maj förblir en viktig högtidsdag för mig. Inte bara är det dagen då Schumandeklarationen skrevs under 1950, vilket utgjorde grunden för EU-samarbetet. Det är också dagen efter att andra världskriget tog slut i Europa 1945. Andra världskriget utgör fortfarande ett särskilt trauma i den tyska delen av min familj. Min farfar Josef Weimer var inkallad i kriget. Min farmor som var kvar i byn i södra Tyskland hade en tuff tillvaro då hon försökte försörja sina två söner i krigets och ransoneringarnas tid. Min far föddes bara några månader efter att kriget tagit slut.

Krig var inget nytt i min släkt, eller ens i den delen av Europa. Vi härstammar från en by i Tyskland nära franska gränsen och krigen har härjat i området så långt man kan minnas. Min farfars far stred i de fruktansvärda skyttegravarna i första världskriget. Hans far stred i det fransk-tyska kriget 1870. I generation efter generation har män inkallats och tvingats ut i strid medan kvinnorna lämnats kvar med barn och hem att ta hand om. I bästa fall har männen återvänt levande vid krigsslutet, men många är berättelserna om sårade och stupade.

Min far har aldrig deltagit i något krig. Jag anser att vi har det europeiska samarbetet att tacka för det. Den genialiska idén att sammanlänka tysk och fransk stålproduktion gjorde det mycket svårt för länderna att upprusta mot varandra. Den starka amerikanska rollen i Europa bidrog också till stabilitet och utveckling. När sedan det europeiska projektet växte sig större och började gro till en politisk gemenskap så hade krig blivit till en omöjlighet. Idag har den franska och tyska regeringen gemensamma kabinettsmöten. En symbolhandling för deras nära relation var när den tyske förbundskanslern Gerhard Schröder för något år sedan behövde lämna ett europeiskt toppmöte i förtid och han lät den franske presidenten Jacques Chirac föra hans talan!

EU-samarbetet utgör en hörnsten av mitt personliga politiska engagemang och även i Folkpartiets politik.

Skriv en kommentar

Skriv din kommentar nedan, eller använd trackback från din egen webbplats. Det finns också RSS feed för kommentarer.

Vara trevlig och skriv inget spam.

Detta är en Gravatar-aktiverade webblogg. För att få din egen globalt erkända avatar, registrera dig på Gravatar.