Home » Hemsida, Sverige

Ett växande Sverige i en värld som krymper

30 maj 2010 Ingen kommentar

Folkpartiet samlas idag i Uppsala för partiråd. Ett politiskt program ska diskuteras och antas som ska utgöra grunden för vår valplatform. I samband med det skriver Erik Ullenhag, Ismail Kamil och jag själv i UNT om de åtgärder som Sverige behöver för att fortsätta växa.

De nyckelområden vi pekar ut i artikeln är framför allt kunskap och jobb. Vi talar om kunskapsskolan, med tidiga betyg och en uppgraderin av läraryrket, långsiktig satsning på utbildning kopplat till avskaffande av värnskatten.

Vi nämner lärlingsjobb som en väg till ett yrke för den som inte har tidigare erfarenhet samt jobbstimulans för socialbidragstagare genom att kunna få inkomst utan att det påverkar biståndsbedömningen.

Sist men inte minst föreslår vi att arbetslöshetsförsäkringen förstatligas och görs obligatorisk. Debatten har gått het i den här frågan. Läs SvD:s ståndpunkt om hur Fp har ”häflten rätt”, dvs statlig a-kassa är rätt men inte att den blir obligatorisk. UNT svarar i en ledare och försvarar just det obligatoriska medlemskapet ur ett historiskt perspektiv i en jämförelse med förstatligandet av sjukkassorna. Två argument lyfts fram, a-kassan är en del i det allmänna grundförsäkringssystemet vid sidan av socialförsäkring och sjukkassa och bör därför precis som sistnämnda försäkringar vara statlig; faktum att priset sjunker om alla är med och betalar. Facket rasar mot förslaget och ser sitt maktmonopol raseras om man förlorar ansvaret för a-kassan. Här finns nog med konfliktyta för att göra flera månaders valdebatt riktigt intressant.

Skriv en kommentar

Skriv din kommentar nedan, eller använd trackback från din egen webbplats. Det finns också RSS feed för kommentarer.

Vara trevlig och skriv inget spam.

Detta är en Gravatar-aktiverade webblogg. För att få din egen globalt erkända avatar, registrera dig på Gravatar.