Home » Hemsida, Sverige

Ett eget rum…på nätet

25 april 2010 Ingen kommentar

Igår skrev tre folkpartistiska sjukvårdspolitiker på DN-debatt om patienträttigheter och integritet.

Problembeskrivningen är högaktuell, nämligen att patienter har rätt att få bättre överblick över sin sjukdomshistoria och sin journal. Hur ofta händer det inte att man kommer till en ny läkare och får börja från början med att berätta om sina problem och knappt själv kommer ihåg vilken gång i ordningen det är. Att för det första samla all information från journalerna på ett och samma ställe och för det andra ge patienten absolut äganderätt till den informationen är två mycket kloka förslag som är både praktiska och integritetsskyddande.

Liberal kommentar: Rasmus Jonlund.

Skriv en kommentar

Skriv din kommentar nedan, eller använd trackback från din egen webbplats. Det finns också RSS feed för kommentarer.

Vara trevlig och skriv inget spam.

Detta är en Gravatar-aktiverade webblogg. För att få din egen globalt erkända avatar, registrera dig på Gravatar.