Välj en sida

Debatten om Palestina aktualiserades under hösten då President Abbas lämnade in en medlemsansökan till FN och därefter begärde medlemskap i FN-organet UNESCO. Folkpartiet gick ut starkt emot en palestinsk FN-ansökan och förespråkade en svensk nej-röst. Argumentet handlade framför allt om tajming. Inte förrän ett fredsavtal är på plats blir det tal om att erkänna Palestina. Men vi liberaler är långt ifrån eniga i den här frågan och det finns många som stödjer de palestinska självständighetssträvandena. Anita Brodén med flera liberaler har benat ut argumenten i både Göteborgsposten och i DN. En liberal utrikespolitik måste i min mening visa lika mycket förståelse för Israels situation som för Palestinas och i detta skede kunna stödja Palestinas FN-aspirationer. Peter Wolodarski ligger helt rätt när han i DN pläderar för varför även Israel har ett starkt intresse av att rösta ja till den palestinska FN-ansökan.