Välj en sida

Jag läser de rödgrönas utrikespolitiska program från i februari i år och blir väldigt förvånad. Världen beskrivs som om vi levde på 60-talet och ännu inte var medlemmar i EU.

I min mening är EU vårt främsta forum för internationellt samarbete, inom utrikespolitiken och inom alla andra politikområden. Men i de rödgrönas program finns inget kapitel heller ingen sammanhållande text om EU-samarbetet. I stället beskrivs FN som vår viktigaste arena.

”Förenta Nationerna är vår viktigaste arena för internationellt samarbete.

EU är en central arena som ger möjlighet att tillsammans med andra finna gemensamma lösningar på gränsöverskridande problem.”

Läs skillnaden mellan ”viktigaste arena” och ”central arena”. Jämför med regeringens utrikesdeklaration som tydligt framhäver Europasamarbetets stora värde.

”Det är genom det europeiska samarbetet som Europas nationer kan göra sitt inflytande gällande i en multipolär värld med stora utmaningar. Det är genom Europa som vår röst får tyngd och våra insatser kraft.”

FN är självklart en viktig aktör när det gäller fred och säkerhet i världen. Men FN kan aldrig ersätta EU. EU-samarbetet bygger på en union av 27 demokratier som delar grundläggande politiska värderingar om mänskliga fri- och rättigheter. I nästan alla utrikespolitiska sammanhang försöker EU uttala en gemensam ståndpunkt. Även i vår FN-politik följer Sverige en gemensam EU-position. Jag har det senaste ett och ett halvt åren arbetat i den ambassadörskommitté i Bryssel (KUSP) där utrikespolitiken förhandlas på daglig basis. Det skulle aldrig vara möjligt för FN att samordna medlemsländerna så mycket och det är väl inte heller önskvärt alla gånger, med tanke på hur brokig medlemskretsen är.

Tyder de rödgrönas blindhet inför EU på en radikal positionsomsvängning för svensk utrikespolitik eller försöker de bara ignorera EU-frågorna för att undgå oenighet. Båda alternativen är tämligen olustiga.

Läs även Per Altenberg och Frispinn. Även vår eminenta utrikesminister kommenterar de rödgrönas suddiga politik på sin blogg.