Home » Hemsida, Internationellt, Sverige

Dags för påven att göra en pudel

25 april 2010 Ingen kommentar

De senaste månaderna har världen varit vittne till avslöjanden om den ena skandalen efter den andra inom katolska kyrkan. Det har kommit fram att präster förgripit sig på barn och att deras överordnade mörkat dessa brott i åratal. Från påven och hans gelikar i Vatikanen har vi bara hört tal om bön, syndaförlåtelse och botgöring. Ingen har tagit ord om brott, straff eller polisutredning i sin mun. Det har retat gallfeber på mig.

Marcus Birro är en av få debattörer som kommenterat skandalerna och gör det med en unik infallsvinkel – som troende katolik. Läs hans artikel i DN.

Äntligen ser det nu ut som att vi får se något slags ansvarsutkrävande i alla fall. Den belgiske biskopen har avgått efter att ha erkänt att han själv förgripit sig på barn. Den svenske biskopen har erbjudit sig att avgå efter att det visat sig att liknande fall i svenska katolska kyrkan inte utretts.

Men vi har ännu inte hört något konkret från påven i egenskap av katolska kyrkans överhuvud och tidigare chef för den enhet som ansvarade för moral och etik. För att katolska kyrkan ska ha någon som helst trovärdighet i framtiden bör påven göra en pudel och be om ursäkt. Dessutom borde han ta krafttag för att reformera denna unkna gammalmodiga institution som katolska kyrkan idag är. Inte minst i krishanteringssyfte.

Benediktus, du borde

1) avskaffa celibat för katolska präster – det är omänskligt och känslobefriat

2) tillåta kvinnliga präster och säkerställa att kvinnor behandlas på samma sätt som män

3) sluta behandla homosexualitet som en sjukdom – respektera homosexuella

4) avskaffa förbudet mot preventivmedel – det är medeltida och rent utav farligt att avråda från preventivmedel

5) sluta motarbeta abort och låt äntligen flickor och kvinnor bestämma över sin egen kropp.

Efter det kanske, men bara kanske, katolska kyrkan kan återskapa något slags förtroende – åtminstone bland sina egna medlemmar.

Skriv en kommentar

Skriv din kommentar nedan, eller använd trackback från din egen webbplats. Det finns också RSS feed för kommentarer.

Vara trevlig och skriv inget spam.

Detta är en Gravatar-aktiverade webblogg. För att få din egen globalt erkända avatar, registrera dig på Gravatar.