Välj en sida

Det är söndagkväll och jag konstaterar att det varit kärnkraftens vecka (ja om man bortser från ett visst bröllop igår). I torsdags fattades det historiska beslutet i Sveriges Riksdag att slopa förbudet för ny kärnkraft.

Äntligen! Tankeförbudslagen avskaffades redan för några år sedan, den odemokratiska förbudslag som förbjöd konstruktionsritningar och beräkning av kostnader och andra förberedelser för att bygga nya kärnkraftsreaktorer. Nu är det också fritt fram att bygga nya reaktorer. I alla fall om Alliansen vinner valet.

Efter beslutet att modernisera svensk energipolitik tycker jag det är dags att tänka framåt. Dagen efter beslutet skrev jag i Dagens Industri med Carl B Hamilton, Folkpartiets talesman i energifrågor om att vi nu borde börja diskutera var, när och hur vi ska bygga nya reaktorer. En livlig debatt har uppstått i artikelns kommentar-kolumn. Vi föreslår i artikeln att en ny reaktor borde byggas i Forsmark, i Uppsala län. Det finns många bra argument för det. I Forsmark kommer slutförvaret att placeras, därför bra att bygga nya reaktorer där för att undvika lång transport av kärnbränsle. Forsmark ligger nära Stockholmsområdet och kan försörja huvudstaden med el utan långa transportsträckor för elen.

Jag noterar också att industrin applåderar riksdagsbeslutet och bedömer att nya reaktorer kan komma att planeras inom kort. Detta trots den stora kostnaden, det ökade skadeståndsansvaret och trots att inga statliga subventioner tillåts. Den skrämseltaktik som hörts om att kärnkraftverk är för dyra för att företagens ens ska vara intresserade verkar inte vara sann.

Oppositionen vill riva upp beslutet. Därmed har kärnkraften bliviti en valfråga. Det ger oss möjligheten att vända och vrida på oppositionens bristfälliga energipolitik i varenda miljö- och energidebatt och varenda torgmöte i valrörelsen. Det ser jag mycket fram emot. Energifrågan är en framtidsfråga för svensk klimatpolitik, svenska jobb och välfärd.

Fler inlägg om kärnkraften: Per Altenberg, Rasmus Jonlund, Carl B Hamilton och Adam Cwejman.