Home » Europa, Hemsida, Sverige

Både Bildt och Eliasson har fel

7 december 2006 Ingen kommentar

De senaste dagarna har en diskret EU-debatt pågått på DN:s debattsida. Utrikesminister Bildt och EU-minister Malmström beskriver svensk EU-debatt som provinsiell och menar att Sverige nu äntligen fått en röst i EU. Eliasson hävdar att deras beskrivning är historieförfalskning och ger läsarna en lång lista på allt som den socialdemokratiska regeringen drivit i EU.

Men båda har fel. Bildt har fel i att socialdemokraterna inte drivit en aktiv politik i EU inom utrikes- och säkerhetsområdet. Sverige har varit drivande för en relativt aktiv europeisk utrikespolitik och tagit initiativ till bland annat starkare civil krishantering. Svagheten har snarare bestått i att realpolitiken inte har saluförts på hemmaplan. Och här har Eliasson fel: svensk EU-debatt har länge varit provinsiell. Detta har troligtvis att göra med den djupa splittring i EU-frågan som fortfarande finns i socialdemokratin.

Senast i EU-valet 2004 märktes den av när starka socialdemokratiska fästen kampanjade för Anna Hedh, EU-kritisk kandidat till EU-parlamentet, samtidigt som partitoppen försökte driva EU-vänliga kandidater. Oenigheten i EU-frågan har bidragit till att den förra regeringen inte vågat skryta med sina bragder i EU. Vilket är synd. Det är den svenska EU-debatten som tagit stryk.

Tystlåtenheten om EU-frågorna har gjort att svenskarna är mer skeptiska till unionen än många andra länder. Tveksamheten till EU är nog också i viss mån kopplad till svensk alliansfrihet och det informationsvakuum som finns kring svenskt försvarssamarbete med andra länder.

I stället för att diskutera historieskrivningen på DN-debatt borde Bildt och Eliasson lägga tid på att diskutera sakfrågorna i EU-politiken i den svenska debatten. En debatt-duell runt om på Sverige högskolor vore ett bra sätt att sparka igång en rejäl EU-debatt.

Skriv en kommentar

Skriv din kommentar nedan, eller använd trackback från din egen webbplats. Det finns också RSS feed för kommentarer.

Vara trevlig och skriv inget spam.

Detta är en Gravatar-aktiverade webblogg. För att få din egen globalt erkända avatar, registrera dig på Gravatar.