Home » Hemsida, Sverige

Bäckström om Borgs budget

21 januari 2007 Ingen kommentar

Urban Bäckström, vd för Svenskt Näringsliv, kritiserar idag på DN-debatt Alliansregeringens finanspolitik. Bäckström menar att överskottsmålet i statsbudgeten har blivit obsolet och att man i stället borde satsa på skattesänkningar i storleken 60 miljarder. Dessa skulle bland annat ge utrymme för avskaffande av den statliga inkomstskatten, värnskatten samt generella sänkningar av arbetsgivaravgiften.

Bäckström tror på två möjliga förklaringar för Borgs vurmande för fortsatt överskottsmål. Antingen vill finansministern ge intryck av status quo och tjäna tid för ordentlig utredning av en omläggning av politiken. Eller så vill Borg öka sparandet i offentlig sektor för att med tanke på kommande demografiska problem i Sverige minska trycket för framtida skattehöjningar. Återstår att se till hösten om regeringen håller fast vid sin försiktiga sparpolitik…

Bäckström själv förordar en annan lösning på demografiproblemet. Han argumenterar för att sänkta skatter och högre sysselsättning samt utvecklade och flexibla lösningar för verksamheter som traditionellt skattefinansieras är mycket viktigare förutsättningar för att kunna möte den demografiska utvecklingen.

Framför allt hans sista punkt tror jag är mycket klok. Om vi i Sverige ska klara av att hantera ett pensionerat köttberg måste alternativa verksamhetsformer tillåtas inom framför allt vårdsektorn, detta för att effektivisera och konkurrensutsätta men även till viss del ersätta statligt finansierad sjukvård med privata alternativ. Redan idag ser vi att konsumenter tar vården i egna händer och reser till Letland för att laga tänderna eller till Tyskland för en hjärtoperation. Och detta gäller inte bara den politiska överklassen i form av Göran Persson besök på St Görans sjukhus utan även medelsvensson börjar sakta men säkert tar för sig av utländska alternativ. Dags att politikerna följer efter konsumenterna och ser till moderna hållbara lösningar på vården.

Skriv en kommentar

Skriv din kommentar nedan, eller använd trackback från din egen webbplats. Det finns också RSS feed för kommentarer.

Vara trevlig och skriv inget spam.

Detta är en Gravatar-aktiverade webblogg. För att få din egen globalt erkända avatar, registrera dig på Gravatar.