Home » Hemsida, Sverige, Uppsala

Att personkryssa

15 juni 2010 2 kommentarer

Valet närmar sig och Andreas Bergh har redan börjat fundera på vem han skulle kunna tänka sig personkryssa. Här är kriterierna han nämner:

1. Vara kompetent och ha  hög arbetsförmåga. Någon som inte bara tänker sitta av sin tid i kammaren, eller har två andra heltidsjobb vid sidan om. Någon som är smart.

2. Klara av att ta strid med sitt eget parti, men samtidigt inte isolera sig fullständigt och därmed förlora inflytande. En svår avvägning, där de flesta är snäppet för lojala, medan andra flippar ut och blir vildar.

3. Ha en politisk profil som gör att personen faktiskt tillför något på marginalen.

4. Ha vettiga liberala värderingar. (dvs tycka ungefär som Andreas Bergh :-)

Ett ytterligare kriterium som nämns i kommentarerna är att personen ska finnas på en partilista i det egna länet. Men det är ju egentligen inget absolut kriterium. Varför inte skriva sig i ett nytt län över valet för att kunna stötta rätt kandidat? Ja nu är det kanske inte så många som orkar göra det, men det var något som flitigt diskuterades efter FRA-debatten då Camilla Lindberg var den enda Alliansledamot som röstade emot. Så varför inte ta sin röst på lite extra stort allvar.

Andreas kommer fram till att han kan rösta på tre personer. Birgitta Ohlsson, Annie Johansson och mig.

Tack Andreas för fötroendet!

Det viktigaste av allt är att man personkryssar överhuvudtaget. Valmyndigheten förklarar i detalj hur det går till. Det är fortfarande inte så många svenskar som har lärt sig det.

För att kunna bli personvald måste man ha minst 8 % av det totala antalet kryss på partiet. Det är svårt att komma äver den spärren och därför har riksdagen beslutat att sänka spärren till 5 %. Men eftersom detta innebär en ändring i vallagen måste det bekräftas med ytterligare ett riksdagsbeslut efter valet och träder inte i kraft förrän 2014. Tyvärr! Jag tycker det borde vara lättare för väljarna att avgöra vem som blir invald.

För mer argument om varför ett starkare personvalssystem är bra, läs Jan Rejdnells blogg här.

2 kommentarer »

 • Henrik said:

  Personvalen är intressanta.

  Sedan de infördes har successivt allt färre väljare valt att nyttja möjligheten. Beror detta på dåliga personvalskampanjer? Dålig medial uppföljning av vad de individuella riksdagsledamöterna sedan åstadkommer när de väl sitter i riksdagen? Beror det rent av på att enskilda riksdagsledamöter när det väl kommer till kritan är trogna partilinjen?

  Intressant är det i alla fall.

  Jag håller med dig att det borde vara lättare för väljarna att avgöra vem som blir invald, men jag undrar också om du skulle kunna förklara närmare vad du menar när du i näst sista stycket skriver att ändringar i vallagen tyvärr kräver att riksdagen efter valet bekräftar beslutet?
  Vissa av Sveriges författningar ”stiftas genom två likalydande beslut. Det andra beslutet får ej fattas, förrän det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen i hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats.” (RF 8:15 st. 1)

  Menar du att vallagen är en sådan lag som anses vara så grundläggande att folket måste ges tillfälle att yttra sig i ett allmänt val innan den ändras och att det är olyckligt att folket måste tillfrågas innan grundläggande rättsakter ändras?

 • Maria said:

  Hej Henrik,
  Ja visst är personvalen intressanta. Att få väljare utnyttjar personvalsmöjligheten tror jag kan bero på att man inte känner till systemet. Men även att det är så pass svårt att personkryssa sig in i en folkvald församling idag. Blir det lättare, och lyckas vi informera bättre om hur det funkar så hoppas jag att fler kommer att sätta ett kryss på valsedeln. Jag kommer i alla fall att informera om den möjligheten genom hela valkampanjen.

  När det kommer till min kommentar om ändringarna i vallagen så syftar jag till proposition 2009/2010: 80 som föreslår en rad ändringar i både grundlagen, vallagen och kommunallagen. Det är som du skriver regel i Sverige att ändringar i vår författning ska fattas med mellanliggande riksdagsval. Det tycker jag är helt rätt. Men i detta fall hade det varit bättre om just ändringarna som rör personvalssystemet hade kunnat införas före valet den 19 september. Nu måste vi vänta till nästa val, vilket ju är konstitutionellt helt korrekt men lite trist.

Skriv en kommentar

Skriv din kommentar nedan, eller använd trackback från din egen webbplats. Det finns också RSS feed för kommentarer.

Vara trevlig och skriv inget spam.

Detta är en Gravatar-aktiverade webblogg. För att få din egen globalt erkända avatar, registrera dig på Gravatar.