Arkiv för november, 2013

Hemsida, Sverige »

Jämställdhet stort på Fp:s landsmöte

[16 Nov 2013 | Ingen kommentar]

Folkpartiets landsmöte har inletts. Vi ska diskutera och anta ett nytt partiprogram med titeln ”Frihet i globaliseringens tid” som jag varit delaktig i att ta fram i partiprogramskommittéen det senaste året.

Jan Björklund markerade i sitt inledningstal starkt för liberal feminism. Fokpartiets partiledning föreslår en tredje pappamånad och lagligt samtycke för sex. Om medlemmarna röstar ja till detta kan vi räkna med en rejäl debatt om liberal feminism i valrörelsen med våra starksta feminister Birgitta Ohlsson och Maria Arnholm i bräschen.

Här skriver DN om förslagen. Följ våra debatter på Folkpartiets hemsida.