Arkiv för maj, 2010

Artiklar »

Ett växande Sverige i en värld som krymper

[30 Maj 2010 | Ingen kommentar]

Publicerad i UNT tillsammans med Erik Ullenhag, partisekreterare och Ismail Kamil, partikamrat från Uppsala.

Det är häpnadsväckande att S – ett parti som påstår sig värna allas trygghet – inte vill att den tryggheten ska gälla också vid arbetslöshet. Det skriver Erik Ullenhag, Ismail Kamil och Maria Weimer.

Världen håller just nu på att hämta sig från den värsta internationella lågkonjunk­turen på årtionden. Också Sverige har drabbats, men tack vare välskötta statsfinanser har vi kunnat möta lågkonjunkturen med kraftfulla stimulanser. Det gör att vi nu slipper de hårda budgetsaneringar som andra länder går igenom. Men nu är det dags att lyfta blicken och fundera kring hur Sverige ska kunna växa efter krisen.

I dag samlas Folkpartiet Liberalerna till partiråd i Uppsala och vi kommer att fokusera på hur Sverige fortsatt ska vara ett växande land i en allt mer globaliserad värld.

Om Sverige även framöver ska kunna dra nytta av den ökande globaliseringen får vi inte fastna i att bara förvalta – det behövs en tydlig idé om hur Sverige ska kunna växa i en värld som krymper. Det finns en rad utmaningar som vi behöver fundera på hur vi ska möta.

Det handlar om att Sverige ska återupprättas som kunskapsnation. Folkpartiets arbete för att skapa en kunskapsskola är ett led i detta. Tidigare betyg, ordning och arbetsro i klassrummet och en uppvärdering av läraryrket kan bidra till att skapa en skola där alla elever får chansen att lyckas.

Just nu genomförs också historiska satsningar på forskning som vi söker väljarnas förtroende för att fullfölja under nästa mandatperiod. Sverige ska ligga i världstoppen när det gäller investeringsklimatet för forskning och utveckling.

För att göra Sverige till en kunskapsnation är det också centralt att det måste löna sig bättre att bo i Sverige för den som har ­utbildat sig länge. Folkpartiet försvarar principen om att alla ska behålla minst hälften av en inkomstökning. Därför är det dags att avskaffa den så kallade värnskatten, som är en straffskatt på utbildning.

Det handlar om jobben. För människors självkänsla och makt över vardagen är det centralt att ha ett arbete att gå till. Det är också avgörande för välståndet i vårt land att fler kommer i arbete. Ett särskilt problem är att Sverige i många år har haft högre ungdomsarbetslöshet än omvärlden. Folkpartiet föreslår en satsning på lärlingsjobb för ungdomar upp till 23 år.

Lärlingsjobb är vanliga i Tyskland och Danmark, och det är en av huvudförklaringarna till att dessa länder har lägre ungdomsarbetslöshet. Lärlingsjobb öppnar nya vägar in i ett yrke för den som inte tidigare har erfarenhet eller yrkesexamen.

Vänsterblocket går nu till val på en fördubblad arbetsgivaravgift för unga. Det vore ett dråpslag mot ungas chanser på arbetsmarknaden. Folkpartiet och Alliansen säger bestämt nej till vänsterblockets ungdomsskatt.

Det handlar om att bryta utanförskapet. För många människor blir socialbidragen en fattigdomsfälla. Vi vill förändra detta och införa en jobbstimulans i socialbidragen.

Vi vill också förtydliga lagen så att det blir möjligt att ställa krav på någon form av motprestation för arbetsföra som har socialbidrag. En meningsfull aktivitet eller praktik gör att den enskilda människan blir bättre förberedd för arbetslivet.

Krav på motprestation ska självklart inte gälla för dem som inte är arbetsföra. Det måste också vara möjligt att få utfyllnad utan motprestation för familjer med mycket knappa marginaler. Men när det gäller den grupp som egentligen både vill och kan arbeta ska kraven vara tydliga.

I dag gör reglerna att den som lever på socialbidrag inte tjänar någonting på att ta ett jobb – socialbidraget sänks krona för krona mot inkomsten. Människor blir inlåsta i ett bidragsberoende. Det måste brytas.

Vi föreslår därför att den som har social­bidrag under längre tid ska få behålla upp till 1?500 kr per månad från förvärvsarbete, utan att detta påverkar biståndsbedömningen. Denna jobbstimulans ska gälla som längst sex månader.

Det handlar om tryggheten. Vi svenskar berömmer oss ofta för att ha starka sociala skyddsnät, men det finns ett gapande hål i detta skydd – det finns ingen allmän arbetslöshetsförsäkring. Följden har blivit att många människor saknar trygghet om de oväntat mister jobbet.

Vi i Folkpartiet föreslår en allmän och statlig arbetslöshetsförsäkring. Den största motståndaren till denna trygghetsreform är faktiskt Socialdemokraterna. Det är häpnadsväckande att ett parti som påstår sig värna allas trygghet inte vill att den tryggheten ska gälla också vid arbetslöshet.

Sverige står inför stora utmaningar. Vi har klarat förändringar förut och kommer att göra det igen.

Men då behövs en politik som sätter jobben, kunskapen och tryggheten främst och som tar kampen mot utanförskap på allvar. Därför behövs Folkpartiet och Alliansen i regeringen.

Erik Ullenhag
partisekreterare och riksdagsledamot (FP)
Ismail Kamil
riksdagskandidat (FP)
Maria Weimer
riksdagskandidat (FP)
UNT 30/5 2010

Hemsida, Sverige »

Ett växande Sverige i en värld som krymper

[30 Maj 2010 | Ingen kommentar]

Folkpartiet samlas idag i Uppsala för partiråd. Ett politiskt program ska diskuteras och antas som ska utgöra grunden för vår valplatform. I samband med det skriver Erik Ullenhag, Ismail Kamil och jag själv i UNT om de åtgärder som Sverige behöver för att fortsätta växa.

De nyckelområden vi pekar ut i artikeln är framför allt kunskap och jobb. Vi talar om kunskapsskolan, med tidiga betyg och en uppgraderin av läraryrket, långsiktig satsning på utbildning kopplat till avskaffande av värnskatten.

Vi nämner lärlingsjobb som en väg till ett yrke för den som inte har tidigare erfarenhet samt jobbstimulans för socialbidragstagare genom att kunna få inkomst utan att det påverkar biståndsbedömningen.

Sist men inte minst föreslår vi att arbetslöshetsförsäkringen förstatligas och görs obligatorisk. Debatten har gått het i den här frågan. Läs SvD:s ståndpunkt om hur Fp har ”häflten rätt”, dvs statlig a-kassa är rätt men inte att den blir obligatorisk. UNT svarar i en ledare och försvarar just det obligatoriska medlemskapet ur ett historiskt perspektiv i en jämförelse med förstatligandet av sjukkassorna. Två argument lyfts fram, a-kassan är en del i det allmänna grundförsäkringssystemet vid sidan av socialförsäkring och sjukkassa och bör därför precis som sistnämnda försäkringar vara statlig; faktum att priset sjunker om alla är med och betalar. Facket rasar mot förslaget och ser sitt maktmonopol raseras om man förlorar ansvaret för a-kassan. Här finns nog med konfliktyta för att göra flera månaders valdebatt riktigt intressant.

Hemsida, Internationellt, Uppsala »

Nordic Battle Group – till för att användas

[29 Maj 2010 | Ingen kommentar]

Igår gick startskottet för min personvalskampanj. Den första kampanjdagen tillbringade jag med att besöka Ledningsregementet i Enköping tillsammans med Allan Widman, riksdagsledamot (fp) och ledamot i försvarsutskottet. Jag har under våren deltagit i FP:s arbetsgrupp för försvar och säkerhetspolitik som leddes av Allan och jag hoppas kunna göra försvarspolitiken till en av mina huvudfrågor i min personvalskampanj. Fp har gjort en del utspel i frågan som jag skrivit om tidigare på den här bloggen.

I Enköping utbildas nationella och multinationella staber i att leda stridskrafter.Där finns två förband som genomför informationsoperationer i internationella insatser: telekrigförbandet och psyopsförbandet.

Allan och jag träffade bland annat stabschefen för Nordic Battle Groups styrkebefälhavare, Mikael Frisell som berättade om arbetet med att sätta upp NBG 2011. Battle Groups är EU:s snabbinsatsstyrkor och länderna turas om att stå i beredskap två per halvår. Sverige stod i beredskap första gången 2008 och jag var vid den tiden handläggare för NBG på UD i Stockholm och arbetade intensivt med förberedelserna. Redan då var vår nordiska Battle Group ett mycket bra instrument för krishantering och med alla lärdomar från detta bör NBG 2011 kunna bli ännu bättre förberedd. Sedan återstår utmaningen att använda styrkan och det blev ju tyvärr aldrig fallet 2008. Det finns ju alltför många konflikthärdar i världen och även under våren 2008 fanns det ju gott om situationer där NBG hade kunnat göra mycket stor nytta. Men tyvärr ansåg inte den svenska regeringen eller övriga EU-länder att NBG skulle användas den gången. Det var synd. Synd för Sverige och den svenska styrkan som var beredd till tänderna att åka ut och göra nytta. Synd för de konflikter i världen som hade behövt förhindras eller stävjas. Synd för EU som ännu inte använt en enda av sina snabbinssatsstyrkor, varav NBG var kanske den allra bäst förberedda. Jag hoppas verkligen att vi kan uppbåda tillräckligt med politisk vilja att använda vår nästa NBG när det står i beredskap våren 2011.

Hemsida, Sverige »

Och vi säger det ännu en gång: yttrandefriheten är helig

[24 Maj 2010 | Ingen kommentar]

Lars Vilks har blivit omtalad, mordhotad och påhoppad för sin teckning som visar Mohammed som rondellhund. Han försöker gång på gång förklara sig och utveckla sina tankar om den fria konsten och det sammanhang han vill att hans konstverk ska ses i. Men allt som oftast utsätts han då för nya övergrepp. Man må tycka om Lars Vilks konst vad man vill, precis som kan kan tycka om danska karikatyrer eller Ecce Homo-utställningen vad man vill. Men yttrandefriheten måste försvaras till varje pris.

Några inlägg från den senaste veckans debatt är Birgitta Ohlssons artikel i Expressen om hur hon väljer att själv hänga upp den tidigare så kontroversiella tavlan ”Nattvarden” från utställningen Ecce Homo, på sitt tjänsterum.

Gulan Avcis gästkrönika av Vilks själv, och Adam Cwejmans kommentar och uppmaning att skriva under LUF:s namninsamling för yttrandefriheten.

Hemsida, Sverige »

Sveriges försvar

[24 Maj 2010 | Ingen kommentar]

Folkpartiet talar ut om svensk försvarspolitik. Jan Björklunds uttalande om det svenska försvaret i torsdags har väckt mycket debatt. Och mer lär det bli när Fp efter partirådet i helgen kan lansera hela vår säkerhetspolitiska rapport. Jag har aktivt bidragit till innhållet i egenskap av ledamot i den säkerhetspolitiska arbetsgruppen.

Jan Björklund talar inte så mycket om att upprusta försvaret utan snarare om att sluta skrota det. Jag tycker han har helt rätt. Sverige bör upprätthålla en försvarsmakt som kan:

– försvara Sverige i händelse av krig

– bidra till att vi är en trovärdig säkerhetspolitisk aktör i EU och övriga världen

– möjliggöra effektiva och trovärdiga bidrag till internationella insatser inom ramen för EU, FN och Nato

– möjliggöra ett framtida medlemskap i Nato.

Sverige säkerhetspolitiska trygghet bottnar lika mycket i vår egen försvarsförmåga som i vårt medlemskap i EU där medlemsländerna förbundit sig att bistå varandra i händelse av krig genom den så kallade säkerhetsklausulen (mutual assistance clause). Modern säkerhet bygger på internationellt samarbete men vi ska inte bortse från behovet att fortsatt ha ett starkt nationellt försvar.

En naturlig fråga blir då, har vi råd med detta? Svaret är ja. Fp:s förslag handlar i första hand om att avstå från att skrota delar av försvaret och därigenom bibehålla kapacitet som annars skulle försvinna. För det andra ska försvaret få behålla det överskott som uppstått samt sänka kostnader då färre blir heltidsanställda. Endast i tredje hand ska höjda anslag diskuteras.

Vad säger resten av Alliansen och regeringens försvarsminister om detta? Tolgfors avfärdar Fp:s förslag som orealistiska. Nåja, inte så mycket annat han kan säga i nuläget. Själv hoppas jag på en livlig säkerhetspolitisk debatt om Sveriges framtida försvar både inom Alliansen och med väljarna i valrörelsen.

Läs intervjun med Jan Björklund i SvD. Politikerbloggens kommentar

Bilden är tagen av mig vid en inspelning av en amerikansk film om kriget i Georgien, vid mitt besök i Georgien i november 2009.

er här.