Arkiv för april, 2010

Hemsida, Internationellt »

Ny politisk fånge på Kuba – Dania Virgen García

[28 Apr 2010 | Ingen kommentar]

Människorättsaktivist och oberoende journalist, Dania Virgen García, greps den 22 april i Havanna, Kuba och dömdes den 23 april till fängelse i 1 år och åtta månader. Hennes brott? Att ha bloggat om den knapra verkligheten på Kuba och öppet kritiserat regimen.

De officiella orsakerna till fängslandet är ännu inte klargjorda. Mycket tyder på att hon är den kubanska kommunistregimens senaste politiska fånge.

Läs mer om Dania och hennes roll som MR-aktivist.

Läs hennes egen blogg (på spanska).

Senaste nytt om hur Dania mår hittar du bäst på SILC:s Facebooksida.

Sprid gärna denna information vidare!


Europa, Hemsida »

Brev från statsministern

[28 Apr 2010 | Ingen kommentar]

Reinfeldt - CC Flickr

Häromdagen damp det ner ett brev i min brevlåda från Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt. Roligt inte minst eftersom man sällan får snigelpost i dessa dagar. Han skriver till mig i min egenskap av ordförande i en arbetsgrupp i Bryssel under ordförandeskapet. Givetvis är jag inte den enda som fått brevet – alla kollegor här i Bryssel som haft liknande ansvar har också fått ett.

Reinfeldt beskriver hur svåra förutsättningar var när Sverige tog över ordförandeskapet. Finanskrisen i kombination med Irlands omröstning om Lissabonfördraget och svåra klimatförhandlingar. Dessutom hade Europaparlamentet precis valts på nytt men en ny kommission samtidigt varit förhindrad att tillträda på grund av fördraget. Kaoset var kompakt.

Trots detta blev det svenska ordförandeskapet en succé. Det blev det tack vare att vi var organiserade, duktiga förhandlare och hade tydliga politiska målsättningar. Det kan jag intyga från min position på den svenska EU-representationen i Bryssel. Vi kan vara stolta över det svenska ordförandeskapet.

Reinfeldt avslutar med att säga att vi nu bör använda våra gemensamma erfarenheter och djupa kunskap om EU-maskineriet till att vidareutveckla Sveriges engagemang och stärka vår roll som kärnan i Europa. Hear hear! Jag hoppas att han själv använder sin popularitet i Sverige för att uppmärksamma EU-frågor och kommunicera vår EU-politik till svenskarna i valkampanjen.

Hemsida, Internationellt, Sverige »

Dags för påven att göra en pudel

[25 Apr 2010 | Ingen kommentar]

De senaste månaderna har världen varit vittne till avslöjanden om den ena skandalen efter den andra inom katolska kyrkan. Det har kommit fram att präster förgripit sig på barn och att deras överordnade mörkat dessa brott i åratal. Från påven och hans gelikar i Vatikanen har vi bara hört tal om bön, syndaförlåtelse och botgöring. Ingen har tagit ord om brott, straff eller polisutredning i sin mun. Det har retat gallfeber på mig.

Marcus Birro är en av få debattörer som kommenterat skandalerna och gör det med en unik infallsvinkel – som troende katolik. Läs hans artikel i DN.

Äntligen ser det nu ut som att vi får se något slags ansvarsutkrävande i alla fall. Den belgiske biskopen har avgått efter att ha erkänt att han själv förgripit sig på barn. Den svenske biskopen har erbjudit sig att avgå efter att det visat sig att liknande fall i svenska katolska kyrkan inte utretts.

Men vi har ännu inte hört något konkret från påven i egenskap av katolska kyrkans överhuvud och tidigare chef för den enhet som ansvarade för moral och etik. För att katolska kyrkan ska ha någon som helst trovärdighet i framtiden bör påven göra en pudel och be om ursäkt. Dessutom borde han ta krafttag för att reformera denna unkna gammalmodiga institution som katolska kyrkan idag är. Inte minst i krishanteringssyfte.

Benediktus, du borde

1) avskaffa celibat för katolska präster – det är omänskligt och känslobefriat

2) tillåta kvinnliga präster och säkerställa att kvinnor behandlas på samma sätt som män

3) sluta behandla homosexualitet som en sjukdom – respektera homosexuella

4) avskaffa förbudet mot preventivmedel – det är medeltida och rent utav farligt att avråda från preventivmedel

5) sluta motarbeta abort och låt äntligen flickor och kvinnor bestämma över sin egen kropp.

Efter det kanske, men bara kanske, katolska kyrkan kan återskapa något slags förtroende – åtminstone bland sina egna medlemmar.

Hemsida, Sverige »

Ett eget rum…på nätet

[25 Apr 2010 | Ingen kommentar]

Igår skrev tre folkpartistiska sjukvårdspolitiker på DN-debatt om patienträttigheter och integritet.

Problembeskrivningen är högaktuell, nämligen att patienter har rätt att få bättre överblick över sin sjukdomshistoria och sin journal. Hur ofta händer det inte att man kommer till en ny läkare och får börja från början med att berätta om sina problem och knappt själv kommer ihåg vilken gång i ordningen det är. Att för det första samla all information från journalerna på ett och samma ställe och för det andra ge patienten absolut äganderätt till den informationen är två mycket kloka förslag som är både praktiska och integritetsskyddande.

Liberal kommentar: Rasmus Jonlund.

Hemsida, Sverige »

Från utbetalning till utveckling?

[19 Apr 2010 | Ingen kommentar]
Torka - CC / Flickr

Torka - CC / Flickr

I påskas kunde vi alla läsa på DN-debatt hur två socialdemokrater anklagade biståndsminister Gunilla Carlsson för att vilja skära ner biståndet. I går gav hon svar på tal. I en riktigt bra debattartikel beskriver hon sin vision om ett reformerat bistånd och hur hon vill göra utbetalningspolitik till utvecklinsgpolitik. Jag tror på Gunillas reformer och tror det är viktigt att någon med kritiska ögon tar sig an den heliga ko som svensk biståndspolitik är.

Det finns olika sorters bistånd. Humanitärt bistånd gör tydlig nytta i nödsituationer då marknadskrafter eller handel inte kan verka. Det finns partinära bistånd som jag själv arbetat mycket med inom ramen för folkpartiets biståndsorganisation SILC. Det partinära biståndet är enligt mina erfarenheter relativt jordnära, och går direkt till behövande systerorganisationer. Utvecklingsbistånd är ofta väldigt långsiktigt och det är i denna kategori vi spenderar mest pengar. Det är inom utvecklingsbiståndet jag tycker vi ska vara särskilt vaksamma på biverkningar.

Läs mer »