Arkiv för mars, 2007

Hemsida, Sverige »

Fler kommentarer i prefix-debatten

[12 Mar 2007 | Ingen kommentar]

Johan Norberg säger några kloka ord om Ullenhags artikel här.

Johan Ingerös ofta väldigt mustiga blogg passar på att tydligt bevisa det jag antydde i mitt inlägg, nämligen att Liberala ungdomsförbundet är för platt skatt – här – betyder det att vi som är medlemmar i förbundet också är ”nyliberaler”?

Hemsida, Sverige »

Prefixliberalismen en fara för Alliansen?

[12 Mar 2007 | Ingen kommentar]

Dagens debattartikel i DN av Erik Ullenhag fick mig att sätta kaffet i vrångstrupen vid frukostbordet. Felriktad, felaktig och feltänkt är artikeln som försöker göra gällande att Centern genom sin ”nyliberalism” är en fara för Alliansen medan folkpartiet står för den rätta ismen : socialliberalismen. Frågan är vem som har formuleringsprivilegiet… folkpartister eller liberaler…jag tillhör båda grupper och ser inte varför vi måste pinka in vårt liberala revir så hiskeligt.

Inledningvis gör Ullenhag gällande att fler partier numera står i den liberala fållan där Fp tidigare stod ensam, något som välkomnas. I stället för att fortsätta ett resonnemang om den allt större mittfåran i svensk politik och ett ifrågasättande av partipolitikens arkaiska struktur så hoppar Ullenhag på centern i ett antal liberala kärnfrågor.

Centern påstås vara ”nyliberala” för att de förespråkar platt skatt – argumentet skjuter bredvid målet för platt skatt förespråkas även av ledande FP-företrädare, nämligen av ingen mindre än Lars Leijonborg i sin senaste bok om globalisering och av Carl B. Hamilton, riksdagsledamot samt av ungdomsförbundet.

Centerns stöd till marknadshyror påstås vara nyliberalt och hota att slå ut svaga gruppen från bostadsmarknaden. Frågan är om dagens överreglerade bostadsträsk inte är värre – vilket också många folkpartister påpekat. Är marknadshyror om möjligt kanske en liberal-(utan-prefix)-reform?

Centern förespråkar enligt Ullenhag också kraftiga skattesänkningar -vilket stämplas som ”nyliberalt”. Även folkpartiet vill sänka skatten och samma ledande folkpartister är duktiga att peka ut Sveriges världsrekord i skattetryck. Centern har lydigt hålligt sig till den budget som regeringen enats om.

Ullenhag påstår vidare att centern genom sin kritik av arbetsrätten urholkar arbetstagarens grundtrygghet. Men i samma mening erkänns att svensk arbetsmarknad kan behöva reformeras. Centerpartister har rakryggat kritiserat Vaxholmsfallet vilket inte många folkpartister gjorde och centern stod även som solklara motståndare till övergångsreglerna våren 2004 – folkpartiets hittills största skamfläck.

Centerpartiet har många svagheter och mycket övrigt att önska, men prickskytte på likasinnade allianspartners gör inte liberalismen i Sverige starkare. Det gör inte heller den nidbild av centern som Ullenhag verkar ha lånat av LO.

Ullenhag skriver: ”En alltför ensidig betoning av den ekonomiska liberalismen leder till en blindhet för de människor som har minst frihet i samhället”…

Jag tror att en alltför ensidig etikettering av politiska ismer på varandra leder till blindhet för sakpolitiken och därmed för mindre liberalism för de människor som behöver den mest.