Arkiv för december, 2006

Hemsida, Internationellt »

Hector Palacio released from prison

[7 Dec 2006 | Ingen kommentar]

Yesterday, Hector Palacio, Cuban dissident and former leader for a Cuban liberal party, was released from prison. Hector was one of the 75 leading dissidents who were arrested in the Cuban Spring of March 2003. The 75 were sentenced to 1456 years of prison in total, for comitting the sole crime of free speech. Hector has suffered from a weak heart and is now released for health reasons.

The question remains: is this a sign of Raul Castros takeover and his new mercyful rule…or just last minute panic trying to avoid the huge political risk of a famous political prisoner dying in jail?

Read more about Hector in Spanish…

Europa, Hemsida, Sverige »

Både Bildt och Eliasson har fel

[7 Dec 2006 | Ingen kommentar]

De senaste dagarna har en diskret EU-debatt pågått på DN:s debattsida. Utrikesminister Bildt och EU-minister Malmström beskriver svensk EU-debatt som provinsiell och menar att Sverige nu äntligen fått en röst i EU. Eliasson hävdar att deras beskrivning är historieförfalskning och ger läsarna en lång lista på allt som den socialdemokratiska regeringen drivit i EU.

Men båda har fel. Bildt har fel i att socialdemokraterna inte drivit en aktiv politik i EU inom utrikes- och säkerhetsområdet. Sverige har varit drivande för en relativt aktiv europeisk utrikespolitik och tagit initiativ till bland annat starkare civil krishantering. Svagheten har snarare bestått i att realpolitiken inte har saluförts på hemmaplan. Och här har Eliasson fel: svensk EU-debatt har länge varit provinsiell. Detta har troligtvis att göra med den djupa splittring i EU-frågan som fortfarande finns i socialdemokratin.

Senast i EU-valet 2004 märktes den av när starka socialdemokratiska fästen kampanjade för Anna Hedh, EU-kritisk kandidat till EU-parlamentet, samtidigt som partitoppen försökte driva EU-vänliga kandidater. Oenigheten i EU-frågan har bidragit till att den förra regeringen inte vågat skryta med sina bragder i EU. Vilket är synd. Det är den svenska EU-debatten som tagit stryk.

Tystlåtenheten om EU-frågorna har gjort att svenskarna är mer skeptiska till unionen än många andra länder. Tveksamheten till EU är nog också i viss mån kopplad till svensk alliansfrihet och det informationsvakuum som finns kring svenskt försvarssamarbete med andra länder.

I stället för att diskutera historieskrivningen på DN-debatt borde Bildt och Eliasson lägga tid på att diskutera sakfrågorna i EU-politiken i den svenska debatten. En debatt-duell runt om på Sverige högskolor vore ett bra sätt att sparka igång en rejäl EU-debatt.

Hemsida, Sverige »

Mer om Castro-hyllningen i SVT

[3 Dec 2006 | Ingen kommentar]

MaeLiz Orrego Rodriguez, ledamot i LUF:s styrelse, uttalade sig om SVT:s naiva hyllning av Fidel Castro i P1 Morgon igår lördag. Även Johan Norberg har kommenterat inslagen och länkar till fler bra kommentarer.

Hemsida »

Den ”fria televisionen”

[3 Dec 2006 | Ingen kommentar]

I går lördag sände SVT en rad program om Kubas diktator Fidel Castro. Kvällen var gestaltad som en hyllning till tyrannen, med det ena okritiska inslaget efter det andra. Inbjudna kommentatorer var en grupp debattörer med tydlig vänsterinriktning. Inte hade man kommit på idén att bjuda in den f.d. politiska fången Oswaldo Alfonso som bor i Sverige. Inte hade man bjudit in en representant för Kubas dissidenter för att ge en kritisk bild av regimen. Nej, i stället ägnades kvällen åt en okritisk Castrohyllning. Är detta bra public service? Är detta fri television?

Jag hoppas ni har betalat er tv-licens…

Hemsida, Sverige »

Nya unga liberaler

[3 Dec 2006 | Ingen kommentar]

I helgen har Liberala ungdomsförbundets kongress hållits på Kungsholmen i Stockholm. Själv har jag avgått som ledamot av förbundsstyrelsen. Avgått har även vår mångårige ordförande Fredrik Malm. Tillträtt har en ny styrelse med en ny ordförande i spetsen. Frida Johansson Metso leder nu LUF.

Frida kommer att göra ungdomsförbundet gott. Även om jag och Frida inte delar alla politiska åsikter – hon vill tex bevara Systembolaget, jag vill avskaffa det, hon vill sänka skatterna, jag vill sänka dem ännu mer, hon vill ha tvångsvård för alkoholister, jag tror på frihet under ansvar – men trots att våra åsikter ibland går isär tror jag att hon kan bli en bra ordförande för LUF.

Dataskandalen från valrörelsen kastade givetvis en viss skugga över kongressen. I dechargeutskottets berättelse kritiseras förbundet för hanteringen av skandalen. Det finns många lärdomar att dra av skandalen och min förhoppning är att den nya ledningen lär sig alla dessa läxor; om krishantering, mediahantering och etiskt förhållningssätt i det politiska arbetet.

I den processen kan förbundets nya etiska riktlinjer bidra till en bra diskussion. Dokument antogs vid styrelsens sista möte i oktober och utgör en bra grund för samtal kring etik i det dagliga arbetet.

De unga liberalerna behövs i svensk politik, alliansregeringen behöver en liberal blåslampa. Till den nya styrelsen vill jag säga: Lycka till!